Vad kostar en bodelningsförättare?

2019-11-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Vi har blivit tillade en bodelningsförrättare av tingsrätten. Har betalat in 900 kr för det. Kommer advokatbyrån att ta mer betalt av oss utöver det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

En bodelningsförättare utses av tingsrätten efter att en skriftlig ansökan lämnats in. Ansökningsavgiften uppgår för nuvarande till 900 kr, och stämmer överens med dina uppgifter.

En bodelningsförättare har också rätt till arvode eller ersättning för sin utgifter. Kostnaderna ska betalas av er med hälften vardera, men i förhållande till bodelningsförättaren svarar ni solidariskt. Det senare innebär att en av er kan krävas på att betala hela ersättningen. Den överskjutande betalningen får sedan krävas av andra parten. I vissa undantagssituationer går det ansöka om en s.k. ersättningsgaranti, som innebär att högst fem timmar av bodelningsförrättarens ersättning betalas med allmänna medel. Förutsättningar för att en ansökan ska beviljas är att det är skäligt med hänsyn till en parts ekonomiska eller personliga förhållanden samt omständigheter i övrigt. För mer information och lagstöd, se Äktenskapsbalken 17 kap 7-7a § eller Sambolagen 26 §.

För att besvara din fråga: Ja, det är möjligt att bodelningsförättaren (vanligtvis en advokat) kommer att begära mer betalt av er för dennes tjänster. Hoppas det besvarar din fråga!

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll