Vad kommer med vår mors egendom när hon går bort och det finns särkullbarn och ett gemensamt barn?

2018-01-12 i Arvsskifte
FRÅGA
Vår mår äger en egendom och frågan är vad som händer när hon går bort. Hon har 3 barn varav ett med den person hon är gift med, min styvfar som inte är min biologiska far.
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!

Det aktuella lagrummet för din fråga är Ärvdabalken. Jag kommer förutsätta att hon inte skrivit något testamente när det inte framgår i frågan.

Begrepp och innebörd

Om jag förstår dig rätt så är du och ditt ena syskon inte barn till er mors nuvarande make men hon har även ett barn med din styvfar. Eftersom ni inte är barn till er styvfar benämns ni som särkullbarn i lagstiftningen i det fallet att er mor avlider. Ert halvsyskon ses som ett gemensamt barn. Anledningen till att vi konstaterar detta är att det påverkar bedömningen i hur hennes egendom och tillgångar ska fördelas. Alla ni tre barn är hennes bröstarvingar, (2 kap. 1§ ÄB).

Vad som sker när er mor avlider

Det är nämligen så att när någon är gift med någon och avlider så sker först en bodelning enligt Äktenskapsbalken. Sen så kommer det som är aktuellt för er när ni ska få ert arv och hennes egendom och tillgångar fördelas.

Eftersom din mor är gift med din styvfar så finns det en regel som säger att han får ärva henne med försteg (innebär att han får använda t.ex. pengarna hur han vill men får inte testamentera bort något av det). Men då ni är särkullbarn har ni rätt att få ut er andel före detta sker. Alltså kommer du få en 1/3 och ditt helsyskon en 1/3, (3 kap. 1§ ÄB). Däremot din mors och styvfars gemensamma barn kommer istället få en efterarvsandel och din styvfar ärver 1/3, (3 kap. 2§ ÄB).

Värt att notera är att hennes make alltid har rätt till att efter bodelningen och arvskiftet ha fått tillgångar för ett för ett värde av 4 prisbasbelopp som enligt 2018 års värde är (45 500 kr x 4 = 182 000 kr). Så skulle hennes tillgångar inte räcka till efter att ni särkullbarn fått er del så kan det komma att räknas från ert arv och att ni för det värdet får en efterarvsandel istället, (3 kap. 1§ ÄB).

Räkneexempel

Låt oss alltså säga att din mor efterlämnar egendom till ett värde av 9000 kr. Då kommer du få 3000 kr och ditt helsyskon 3000 kr. Sedan kommer din styvfar ärva 3000 kr, vi kan säga att han vid det här tillfället före arvet hade 6000 kr. Då har han nu 9000 kr och deras gemensamma barn får en efterarvsandel på 3000/9000 alltså 1/3.

Gällande ett specifikt objekt

Jag tolkar det som att i din fråga kanske du med egendom syftar på en fastighet eller bostad och tänker att jag ger dig ett kort svar på hur det fungerar då. Skulle hennes enda tillgångar vara en fastighet efter att till exempel skulder ha betalats så kommer du, ditt helsyskon och din styvfar äga 1/3 var av fastigheten. Ni kommer alltså äga fastigheten tillsammans, (23 kap. 3§ ÄB). Däremot kan ni istället komma överens om att sälja fastigheten och istället dela på pengarna eller om någon köper ut er andra ur fastigheten. Har hon flera typer av egendomar och tillgångar kommer den delas upp mellan er på ett sådant sätt att det motsvarar den andel ni har rätt till. Men även om det är möjligt att ni alla får ta del av de olika typerna av egendom hon lämnar efter sig.

Hoppas du känner att du har fått hjälp med det du undrar över, annars är du välkommen att fråga igen!

Med vänliga hälsningar

Emilia Kinnunen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (688)
2022-01-25 Hur påverkas bröstarvingars arvslott vid överlåtelse av egendom till andra?
2022-01-23 Förklaring av äktenskapsförord, lagstadgad arvsrätt mellan makar och vem som är arvtagare
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv

Alla besvarade frågor (98703)