Vad kommer ingå i kvarlåtenskapen?

2015-06-24 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej.Min mormor gav bort sin lägenhet till sin son 1997.2003 dog min morbror och testamenterade allt till mig, inklusive lägenheten han fick 1997.I mars i år (2015) dog min mormor, hon testamenterade allt hon kunde till mig, dvs. 50%, resten kommer gå till dottern, dvs. min mor.Vad gäller för denna lägenhet? Den har varit "min" sedan 2003 då jag ärvde den av min morbror, är den nu helt plötsligt inblandad i arvet efter mormor eller inte?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

(Jag utgår i detta svar från att din morbror själv inte hade några bröstarvingar, alltså biologiska eller adopterade barn.)

Eftersom din morbror fick lägenheten genom gåva är han helt fri att testamentera den till vem han vill. Lägenheten är inte längre en del av din mormors kvarlåtenskap och kommer därför inte att blandas in i arvsskiftet efter henne, 9:1 Ärvdabalk.

Det kan hända att man kommer bedöma din mormors gåva till din morbror som ett förskott på arv. I ärvdabalken går man efter ett antagande om att föräldrar vill att sina barn skall få lika stor andel av sitt arv när de dör, därför presumeras gåvor till bröstarvingar vara förskott på arv 6:1 ÄrvdB. Detta behöver dock inte påverka dig. Hade din bror levt när din mormor dog hade man räknat bort lägenheten från arvet som han och din mamma skulle ärva, 7:2 ÄrvdB. Vilket hade inneburit att din mamma vid själva arvskiftet fått lite mer så att det skall bli ”lika”. Men nu när din morbror redan gått bort kommer din mamma ärva allt från din mormor och någon avräkning behövs därför inte göras.

Hoppas detta har gett dig svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll