Vad klassas som förberedelse till narkotikabrott?

Hej, är det olagligt att beställa ett grow kit för att odla psylocybin svamp. Då kittet ej innehåller annat än sporer som inte ännu grott, räknas det då ändå som någon form av brott?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar kommer jag att hänvisa till lagtext i brottsbalken och narkotikastrafflagen.


Förberedelse till brott är straffbart

I Sverige är det bland annat olagligt att överlåta, framställa, förvärva, anskaffa, bearbeta, transportera, förvara och inneha narkotika (1 § narkotikastrafflagen). Även försök och förberedelse till narkotikabrott är straffbart (4 § narkotikastrafflagen).


Vad klassas som förberedelse till brott? Förberedelse till brott kan ske på olika sett. Antingen kan du ha tagit emot eller lämnat betalning för ett brott eller för att täcka kostnader för utförandet av ett brott. Även att ha tagit befattning eller liknande med typiska brottshjälpmedel som varit särskilt ägnade att använda som brottsverktyg kan utgör försök till brott (23 kap. 2 § BrB).


Högsta domstolen har konstaterat att det krävs ett samband mellan det påstådda hjälpmedlets egenskaper och det tilltänkta brottet (NJA 2018 s. 512). Hit räknas t.ex. sådan utrustning som endast kan användas för att begå brott. Även sådant som är särskilt framställt eller lämpat för att genomföra ett brott räknas hit. Därutöver kan en samling saker ses som brottshjälpmedel. I vissa fall kan föremål som anses ofarliga individuellt, uppfattas riskabla i en samling (NJA 2011 s. 627). Gärningspersonen måste dock ha föremålet i sin befattning (NJA 2018 s. 512). Att endast ha beställt ett föremål som kan användas för att begå brott ses inte som förberedelse (NJA 2007 s. 774).


Är det förberedelse till narkotikabrott att beställa ett “grow kit”?

För frågan innebär det ovan beskrivna att ett “grow kit” för att odla en narkotikaklassad svamp, förmodligen skulle anses vara ett brottshjälpmedel som var särskilt ägnat att användas som ett brottsverktyg. Den slutsatsen drar jag av att föremålet inte tycks ha något annat användningsområde än att framställa narkotika. Det krävs dock att “grow kittet” levererats för att det ska utgöra förberedelse.


Därutöver krävs att det förelegat en konkret fara för att brottet fullbordades. I det här fallet låter det som att det skulle vara både sannolikt och möjligt att kunna begå ett narkotika brott. Slutligen krävs även att gärningspersonen haft uppsåt. Ifall att personens avsikt t.ex. varit att odla narkotika är den här punkten uppfylld.


Sammantaget bedömer jag att det finns en stor risk att köp av “grow kit” klassas som förberedelse till brott.


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar

Klara LindblomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”