Vad kännetecknar ett allmänt kommunalt intresse utifrån förarbete?

2021-09-12 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vad kännetecknar ett allmänt kommunalt intresse utifrån förarbete?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kommunens allmänna intresse

Inledningsvis tolkar jag din fråga som att du undrar vad som kännetecknar ett allmänt kommunalt intresse utifrån förarbeten. Formuleringen "allmänt kommunalt intresse" och framgår av kommunallagen (2017:725) (KL) (2 kap. 1 § KL). Det allmänna kommunala intresset kallas även "lokaliseringsprincipen" och "kommunens allmänna kompetens" och syftar till att kommuner själva får ta hand om om angelägenheter som har anknytning till antingen kommunens område eller till medlemmarna.

Kommunens allmänna intresse utifrån förarbeten

Det som är avgörande för huruvida en angelägenhet är av allmänt intresse eller inte, är huruvida det kan anses vara ett allmänt, samhälleligt och till det egna området knutet intresse att kommunen vidtar en åtgärd. I denna bedömning ska utgångspunkten ligga i vad som är lämpligt, ändamålsenligt och skäligt att kommunen tar han dom angelägenheten. Det behöver inte vara så att åtgärden gynnar alla medlemmar lika mycket eller att hela området gynnas lika. Åtgärden kan fortfarande ha ett allmänt intresse för kommunens invånare (Prop. 2016/17:171 s. 299.)

Sammanfattning

Utifrån förarbetet till kommunallagen kännetecknar ett allmänt kommunalt intresse att en åtgärd har ett allmänt, samhälleligt intresse som dessutom är knutet till kommunen, vilket innefattar såväl kommunens geografiska område som medlemmarna.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96369)