Vad kännetecknar en springkniv respektive springstilett enligt knivlagen?

FRÅGA
Det står i "knivlagen" att springknivar och springstiletter inte får innehas av, eller överlämnas till personer under 21 år. De får heller inte saluföras. Jag undrar vad som kännetecknar dessa sorters knivar utifrån lagens mening?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att klargöra vad som avses med springkniv och springstiletter kan vi hämta vägledning från den nu upphävda förordningen (1959:312) om förbud mot innehav av vissa stiletter m.m.. Med springstilett avsågs enligt förordningen ett stickvapen med klinga som genom en fjädermekanism eller någon liknande anordning eller på grund av sin tyngd snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft. Med springkniv avsågs en på motsvarande sätt konstruerad kniv. I den aktuella lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (s.k. knivlagen) så definieras nämnda knivar som stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft. Den nya definitionen är alltså mer omfattande. Enligt lagens förarbeten, prop 1989/90:129 s. 13, är bakgrunden till justeringen bl.a. att s.k. butterflyknivar utan tvekan ska omfattas av definitionen. Med butterflyknivar avses sådana knivar där ett tudelat skaft kan vikas fram över knivbladet. Knivbladet kan snabbt frigöras genom att skaftet fälls bakåt genom en handledsrörelse.

Jag hoppas detta gav dig en tydligare bild av vad som anses utgöra en springkniv eller springstilett. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?