Vad kan vi göra om den bostadsrätt vi köpt inte stämmer överens med köpekontrakt och objektbeskrivning?

2020-06-26 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Vi har köpt en bostadsrätt och redan flyttat in. I kontraktet och objekbeskrivningen står att avgift på 5273 kr inkl. Värme, vätten, tv paket och p-plats. Obligatorisk tillägg om 227kr/mån för Telia tripleplay. När första hyresavin kom igår noterade vi att hyran är högre än den som angivits i kontrakt och objektsbeskrivning. Det verkar att p-plats ingår inte alls och kostar 500kr/mån.Vilka möjligheter har vi? Kan vi kräva kompensation?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I köplagen finns bestämmelser om vad för rättigheter ni som köpare har när bostadsrätten inte stämmer överens med köpekontrakt och objektsbeskrivning.

Fel i bostadsrätt

För att ni ska kunna göra gällande några påföljder gentemot säljaren krävs att det föreligger ett fel i köpet av bostadsrätten. Som utgångspunkt föreligger ett fel om bostadsrätten inte stämmer överens med det som står i köpekontraktet (17 § KöpL). Ett fel kan också föreligga om bostadsrätten inte överensstämmer med sådana uppgifter som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § första stycket KöpL). Med det avses t.ex. uppgifter som har lämnats i objektsbeskrivningen.

Det finns ingen generell undersökningsplikt innan ett köp av en bostadsrätt. En köpare får dock inte hävda att något är ett fel om denne känt till omständigheten vid köpet. Om köparen ändå har undersökt bostadsrätten innan köpet får denne inte heller hävda att ett fel föreligger om omständigheten borde ha upptäckts vid undersökningen, såvida inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § KöpL).

Att det både i köpekontrakt och objektsbeskrivning står fel avgift och är felaktigt angivet att p-plats ingår är sådant som kan bedömas som ett fel i bostadsrätten. Jag uppfattar det som att ni inte kände till dessa omständigheter innan köpet och att det därför inte finns något hinder för er att hävda att ett fel föreligger. Ni kan därmed ha rätt att göra gällande påföljder gentemot säljaren.

Ni kan ha rätt till prisavdrag

De påföljder som i första hand aktualiseras vid fel i bostadsrätt är avhjälpande eller omleverans. Om inte de påföljderna kan komma ifråga, vilket jag skulle säga är fallet för er, så har köparen rätt till prisavdrag eller hävning av köpet. Hävning av köpet får bara ske om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren borde ha insett det. Så skulle man kunna tänka är fallet om ni t.ex. köpte bostadsrätten enbart för att det ingick en p-plats och säljaren visste om att det var det ni var ute efter. Jag förmodar dock att prisavdrag är den påföljd som är aktuell i ert fall. Prisavdraget ska motsvara skillnaden mellan bostadsrätten i felaktigt och avtalsenligt skick (38 § KöpL).

Ni har därutöver rätt att begära skadestånd och rätt att hålla inne betalningen (30 § KöpL). Ni får bara hålla inne så stor del av betalningen som motsvarar kravet på grund av felet (42 § KöpL).

Reklamera felet omgående

För att ha rätt att göra gällande de påföljder jag nämnde ovan måste ni reklamera felet till säljaren inom skälig tid från det att ni märkte felet (32 § första stycket KöpL). Som en yttre gräns gäller att ni som huvudregel förlorar rätten att göra gällande felet om ni inte reklamerar inom två år från köpet av bostadsrätten (32 § andra stycket KöpL). Vid en eventuell hävning av köp gäller dock att reklamation alltid måste ske inom skälig tid från det att köparen märkt felet (39 § andra stycket KöpL).

För att inte riskera att förlora er rätt att göra gällande påföljder bör ni omgående vända er till säljaren med er reklamation. Vid en eventuell tvist med säljaren rekommenderar jag att ni kontaktar juristbyrån här på Lawline så hjälper de er vidare med ärendet.

Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg Akmese
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1126)
2021-01-23 Får en bostadsrättsförening ta ut pantförskrivningsavgifter?
2021-01-22 Ansvar för störande grannar i bostadsrättsförening
2021-01-20 Vad krävs för gåva av bostadsrätt?
2021-01-18 Gåva av bostadsrätt med villkor om nyttjanderätt

Alla besvarade frågor (88367)