Vad kan vi använda i vår Facebook-grupp utan att det ska röra sig om varumärkesintrång?

Hej! Vi är grupp som har startat en facebook-grupp som vi kallar Konsum xxx. Avsikten är att styrelsen för affären inte är mottaglig för medlemmarnas förbättringsförslag. Så t ex har man behandlat medlemmarnas motioner på ett sätt som är under all kritik.

Har nu fått ett brev från styrelsen där vi anklagas för varumärkesintrång i och med att vi har ordet Konsum i rubriken och att vi publicerar ett foto där ordet Coop syns. De kräver nu att vi ska stänga ner Facebook gruppen och alla inlägg.

Frågan är nu: är detta varumärkesintrång? Tacksam för snart svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om varumärken finns i dels svenska varumärkeslagen (VML), dels Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (CTMR). Ett varumärke kan bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister (1 kap. 4 § VML). Ett EU-varumärke kan utgöras av alla tecken, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, färger, formen på en vara eller dess förpackning, eller ljud, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, och återges i registret över EU-varumärken (art 6 CTMR). Ensamrätten uppkommer i Sverige genom registrering (1 kap. 6 § VML) eller inarbetning (1 kap. 7 § VML). Skydd som EU-varumärke uppkommer genom registrering, inarbetning som i svenska varumärkeslagen är inte möjlig (jfr art 6 CTMR).

Ensamrätten som varumärkesinnehavare enligt svenska varumärkeslagen innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken för varor eller tjänster, om tecknet är:
(1) identiskt med varukännetecknet och används för varor eller tjänster av samma slag,
(2) identiskt med eller liknar varukännetecknet och används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet, eller
(3) identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag (1 kap. 10 § VML).

Innehavaren av ett EU-varumärke har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet, för varor eller tjänster, att:
(1) använda ett tecken om tecknet är identiskt med EU-varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka EU-varumärket är registrerat,
(2) tecknet är identiskt med eller liknar EU-varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka EU-varumärket är registrerat, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket,
(3) tecknet är identiskt med eller liknar EU-varumärket oavsett om det används för varor och tjänster som är identiska med, liknar eller inte liknar dem för vilka EU-varumärket är registrerat, om det senare är känt i unionen och om användningen av tecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för EU-varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (art 9 CTMR). Som synes är reglerna för ett svenskt varumärke och ett EU-varumärke väldigt lika.

COOP är ett varumärke som är registrerat både som figurvarumärke och som ord. Ensamrätten innebär att varumärkesinnehavaren kan hindra andra från att använda varumärket. Huruvida er användning är sådan att det är att bedöma som "näringsverksamhet" går dock att diskutera. Därutöver bör beaktas att COOP:s logotyp även kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd, innebärande att ni även kan hindras att använda tecknet därom (i det fallet krävs det inte att det rör sig om näringsverksamhet). Vid en snabb sökning kan jag däremot inte finna att ordet "Konsum" är varumärkesskyddat.

Min rekommendation är att ni överväger att ta bort bilden ni använder och eventuellt även ordet Konsum ur rubriken. Jag kan som sagt inte finna att Konsum är varumärkesskyddat vid en sökning, men garderar mig utifrån att jag inte vet vad som skrivits i varningsbrevet till er. Vill ni hellre bemöta er motparts krav och inte ta bort varken logotypen eller ordet (exempelvis för att ni anser att ni ändå har rätt att använda varumärket) är min rekommendation att ni anlitar en jurist som företräder er. För det ändamålet kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig och gå igenom ärendet och det varningsbrev ni erhållit. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Ni kan å min mening eventuellt förhindras att använda COOP:s varumärke vilket kan resultera i bland annat skadestånd. Däremot kan det inte krävas att ni ska stänga ned er Facebook-grupp och inläggen i den. För att ni inte ska riskera att göra intrång och för att undvika eventuell rättslig tvist är min rekommendation att ni tar bort det som kan utgöra varumärkesintrång. Utifrån den information du delgett oss i din fråga kan jag därutöver inte finna att det är något problem att driva Facebook-gruppen vidare.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000