Vad kan umgängesföräldern göra om barnet far illa hos boendeföräldern?

2021-09-01 i Barnrätt
FRÅGA
Vårdnadstvist, gemensam vårdnad. Förlikning och en överenskommelse om boende och umgänge skett. Kan man som umgängesförälder om man märker att barnen mår dåligt och far illa och ger uttryck av att de inte vill tillbaka låta bli att köra tillbaka barnen till boende föräldern? Vad kan man göra?
SVAR

Hej,

Och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om barn, vårdnad och boende finns i föräldrabalken (FB).

Väcka talan om boende eller vårdnad

Om du misstänker eller har vetskap om att ditt barn far illa hos boendeföräldern kan du väcka talan i domstol. Du kan då antingen väcka talan om att barnet ska bo hos dig eller att du vill få ensam vårdnad (6 kap. 14 a § FB) och (6 kap. 5 § FB).

Vid en sådan prövning tar man hänsyn till barnets bästa. Man tittar då särskilt på om barnet riskerar att fara illa (6 kap. 2 a § FB). Eftersom du uppger att barnet far illa hos den andre föräldern kommer rätten med största sannolikhet döma till din fördel.

Vidare ska barnet få möjlighet att lämna sin åsikt i frågan, och beroende på barnets ålder och mognad kan det få betydelse för rättens beslut (6 kap. 2 b § FB). Om ditt barn inte vill bo med den andra föräldern kan det tala för att barnet ska bo med dig.

Kan man vägra lämna tillbaka barnet efter umgänge?

Om du förhindrar att boendeföräldern får träffa barnet kan du komma att göra dig skyldig till umgängessabotage. Det är inget som rätten tar lätt på, och det finns en risk att domstolen tilldömer den andre föräldern ensam vårdnad om du gör dig skyldig till umgängessabotage.

Om du förhindrar att boendeföräldern får träffa barnet kan det m.a.o. få negativa konsekvenser vid en framtida vårdnadstvist. Jag rekommenderar därför att du inte vägrar lämna tillbaka barnet. Istället tycker jag att du bör väcka talan för att få till en ändring i barnets boende, alternativt väcka talan för ensam vårdnad.

Om barnet blir slaget eller på annat sätt utsätts för allvarlig fara hos den nuvarande boendeföräldern ska du i första hand kontakta polis och/eller socialtjänst!

Om du har övriga funderingar eller frågor är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Cornelia Aebeloe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?