Vad kan testamenteras bort och hur beräknas värdet på egendomen?

Jag äger 3/8 av en skärgårdsfastighet som min enskilda egendom. Jag är gift och vi har två gemensamma söner, inga särkullebarn. Kan jag testamentera min del av skärgårdsfastigheten till son 1 eftersom son 2 absolut inte vill ha med stället att göra? Fastigheten är belastad med diverse knepiga servitut, som enligt mäklare gör den väldigt svårsåld. Kan jag använda taxeringsvärdet som grund för att kompensera son 2 i testamentet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag förstår dig har du en fastighet som du vill testamentera till ett av dina två barn. Du undrar nu om detta är möjligt, samt hur fastigheten ska värderas vid senare kompensation till ditt andra barn. För att ta reda på det kollar vi i ärvdabalken (ÄB).


Kan du testamentera bort din fastighet?

Kort och gott, ja. Det finns dock vissa saker att tänka på. Det viktigaste är att du inte kränker din andra sons laglott. Denna utgör hälften av arvslotten, och arvslotten utgör i sin tur det man skulle fått i arv om inget testamente fanns. Om allt varit ”normalt” så att säga. Eftersom du har två barn utgör barnens laglott 25% vardera av dina tillgångar. Skulle det andra barnets laglott kränkas kan testamentet jämkas (7 kap. 3 § ÄB) vilket innebär att det justeras så att laglotten inte kränks.

Det andra är att du upprättar testamentet korrekt med alla form krav. Enligt 10 kap. 1 § ÄB ska ett testamente vara skriftligt samt undertecknas av två vittnen. Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet, men måste vara medvetna om att det är ett testamente dem undertecknar.


Vilket värde används när det andra barnet ska kompenseras?

Det är typiskt sett marknadsvärdet vid tidpunkten för dödsfallet som används i värdeberäkningen. Taxeringsvärdet utgör ungefär 75% av marknadsvärdet, så det kan du tänka på när du kompenserar ditt andra barn.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om något är oklart eller om en följdfråga skulle uppstå kan du alltid höra av dig direkt till mig via mejl. Du når mig på emil.szepesvari-burman@lawline.se.

Ha en fortsatt bra dag!

Hälsningar,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning