Vad kan stöld i butik föranleda för straff?

FRÅGA
Hej en vän till mig var idag och handlade på Willys, och använde självscanning. Hon valde aktivt att inte scanna alla varor, utan betalade för ca hälften av dom. Hon fick en delavstämining och fick då erkänna att hon snott varor för ca 1500kr. Hon valde dock tillslut att betala för alla varor samt varorna som var scannade. Nu har Willys polisanmält henne. Vad kan hon förvänta sig som straff för detta? Borde hon tala om för sin chef att detta har hänt att hon har fått en anmälan och med största sannolikhet kommer att bli dömd för det? Vad kan straffet bli?Med vänlig hälsning: En orolig vän
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gränsdragningen mellan stöld och det mildare brottet snatteri går som huvudregeln vid 1000 kr i butik, se NJA 2009 s. 586.

För stöld av normalgraden kan man få fängelse i högst två år men påföljden kan även stanna vid böter. För snatteri dömes till böter eller fängelse i högst 6 månader. Då straff för brott ska bestämmas utgår man vanligtvis från den nedre tredjedelen av straffskalan i lagen och tar sedan hänsyn till brottets art och olika försvårande och förmildrande omständigheter.

I Sverige dömer domstolen bara till fängelse om annan mildare påföljd inte kan bli aktuell. Andra påföljder som skulle kunna komma på tal här är villkorlig dom eller skyddstillsyn förenad med böter eller samhällstjänst. Hon är dock i första hand intresserad av att få straffmätningen att stanna vid böter för att på så sätt utesluta villkorlig dom.

I BrB kap 29 finns bestämmelser om omständigheter som är förmildrande vid bedömningen av straffet. I §5 står att "om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet". Att hon själv angivit händelsen i de tidigare butiken gör att straffet bör sänkas något. Du kan läsa i 29 kapitlet ( speciellt §3 och §5).

Det är svårt att ge dig ett bestämt svar på frågan om vilket straff som är lämpligt att utdöma för stölden. Jag tycker dock absolut att straffet i hennes fall bör stanna vid böter med tanke på de förmildrande omständigheterna som finns och att värdet på stöldgodsen är så pass lågt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amanda Strömblad Larsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (515)
2019-07-18 När fullbordas snatteri?
2019-07-03 Vilket skydd har jag om jag blivit anklagad för stöld?
2019-07-02 Egenmäktigt förfarande?
2019-07-01 Kan man dömas för butiksstöld i efterhand?

Alla besvarade frågor (71168)