Vad kan sexuellt ofredande vara?

FRÅGA
Exempel på sexuell ofredande.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet sexuellt ofredande finns stadgat i 6 kap. 10 § brottsbalken (BrB) och har följande lydelse:

"Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.

Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet."

I paragrafen nämns uttryckligen att den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag ska dömas för sexuellt ofredande. Blottningen måste inte ha väckt obehag hos den utsatta personen, utan det är tillräckligt om gärningen typiskt sätt är ägnad att väcka obehag.

Andra exempel på gärningar som kan omfattas av brottet sexuellt ofredande kan enligt förarbetena vara att en person kortvarigt berör en annan persons bröst eller könsorgan. En gärning som består i att en person tar tydliga sexuella kontakter per telefon eller e-post kan också bedömas som sexuellt ofredande.

Exempel från praxis

Det finns flera rättsfall på området som behandlar vad brottet sexuellt ofredande kan innefatta. I NJA 2016 s. 129 hade den tilltalade vid flertalet tillfällen försökt förmå en kvinna att ha sex mot ersättning. Kvinnan nekade men den tilltalade hade upprepat och närgånget framhärdat sin begäran. Enligt Högsta domstolen ansågs gärningen utgöra sexuellt ofredande.

I ett annat rättsfall, NJA 2018 s. 443, hade den tilltalade smekt en kvinna på underbenen utanpå kläderna och uttryckt att han tyckte det var mysigt att hon var där. Högsta domstolen fann att gärningen inte var att bedöma som sexuellt ofredande eftersom handlandet inte hade haft sådan tydlig sexuell inriktning som krävs för straffansvar.

Andra rättsfall som berör frågan om sexuellt ofredande är bl.a. NJA 2018 s. 1091, NJA 2017 s. 393 och RH 2010:79 om du är intresserad av att läsa vidare.

Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (445)
2021-10-26 Preskriptionstid vid sexuella övergrepp
2021-10-21 Är köp av "nakenmassage" ett brott?
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?

Alla besvarade frågor (96583)