Vad kan påföljden för narkotikasmuggling bli?

2020-03-03 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! TullKrim gjorde husransakan hemma hos mig och sa att jag var misstänkt för narkotika smuggling för att det kommit ett paket adresserat till mig från utlandet. det dom hittade hemma hos mig var 7 st smärtstillande tabletter som var narkotika klassade. vad kan påfölderna bli? Obs jag är inte dömd för något sedan tidigare.
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om det är du som beställt tabletterna och vilka tabletter det är. Antingen har du själv beställt tabletterna eller så har någon annan beställt tabletterna och skickat till dig/i ditt namn. Med narkotika avses detsamma som i 8 § Narkotikastrafflagen (NSL).

Olika straffskalor för narkotikasmuggling

Straffet för ringa narkotikasmuggling är böter eller fängelse i högst sex månader (6 § andra stycket lagen om straff för smuggling). Även om det finns fängelse i straffskalan är straffet i praktiken böter. Hur höga böter varierar beroende av (1) vilken typ av narkotika det rör sig om, (2) hur stor mängden är och (3) din inkomst. Exempelvis är straffet högre om heroin smugglats in till Sverige jämfört med om lugnande tabletter smugglats in.

Om det är narkotikasmuggling av normalgraden kan det leda till fängelse. Till exempel innehav av minst 5 gram amfetamin eller 50 gram cannabis är sådant som rubriceras som narkotikasmuggling av normalgraden. Vid mindre allvarliga fall kan det också bli aktuellt med en frivårdspåföljd (skyddstillsyn eller villkorlig dom) som kombineras med en skyldighet att utföra samhällstjänst.

Om brottet är att anse som grovt, kan du dömas för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt beaktas mängd narkotika (större mängd), om gärningen ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, eller om verksamheten eller gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, enligt 6 § 3 stycket i samma lag.

Om brottet är att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska beaktas om gärningen har ingått som ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, om gärningen avsett en synnerligen stor mängd narkotika, eller om verksamheten eller gärningen annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art, enligt 6 § 4 stycket.

Det krävs uppsåt (avsikt) för att bli dömd

Att TullKrim gjort en husrannsakan innebär däremot inte per automatik att du kommer att dömas för brottet. För att du ska kunna dömas till ansvar för brottet krävs att du haft uppsåt att begå det (se 1 kap. 3 § brottsbalken). Med uppsåt krävs att du haft en avsikt att smuggla narkotikan, alternativt att du varit likgiltig för att det du eventuellt beställt varit narkotikaklassat. Det innebär även att om någon annan beställt det narkotikaklassade läkemedlet till dig har du inte begått något brott. Du kan inte dömas för brott för att någon annan skickar något till dig.

Om det inte är du som har beställt det bör du berätta det. Vid brist på bevisning hos åklagaren kommer ärendet att läggas ner. Det är åklagaren som har den fulla bevisbördan. Bevisbördan innebär att åklagaren har en skyldighet att bevisa, utom rimligt tvivel, att du smugglat det narkotikaklassade läkemedlet och att du haft uppsåt till brottet.

Sammanfattning

Avslutningsvis är det svårt att säga vad straffet för narkotikasmuggling kan bli, eftersom det är en rad olika faktorer som är avgörande exempelvis mängd narkotika, typ av narkotika, uppsåt, tidigare bestraffning, om du tänkt sälja det vidare m.m. Kort sagt kan sägas, ju mindre och ''svagare'' narkotika som beställts desto mildare straff- vilket blir böter om ringa narkotikasmuggling blir aktuellt. Det som blir avgörande om straff överhuvudtaget blir aktuellt är ditt uppsåt. Om du inte haft avsikt att beställa narkotika eller om någon annan beställt det i ditt namn, kan du inte bli skyldig till narkotikasmuggling. Det är upp till åklagaren att då bevisa att du haft avsikt till brottet.

Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig imorgon kl 14:00 från dolt nummer. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på natasha.fathifard@lawline.se. Har du funderingar redan nu får du gärna maila mig, så kan jag bättre förbereda dessa inför vårt samtal. Annars önskar dig en fortsatt fin dag, så hörs vi per telefon!

Önskar dig en fortsatt bra dag!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll