Vad kan påföljden bli vid innehav av 50 g cannabis?

2020-05-10 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! En ung man togs med 50 gram cannabis och väldigt lite av något mer. Det var för eget bruk och förpackat i flera påsar. Han hade just köpt det och några vänner tror jag egentligen skulle dela men han uppgav att det var för eget bruk. Anledningen till att han köpte denna mängd berodde på att han som sålde ville bli av med det pga utlandsstudier. Anledningen till att polisen tog honom var att de hade span på en annan lägenhet och dök upp utanför porten när den unga mannen kom ut.Polisen gick in i lägenheten o fann droger och pengar.Den unga mannen kommer att bli åtalad och även säljaren. Den unga mannen kommer att vittna mot säljaren trots att han blivit hotad.Den unga mannen har i övre tonåren haft drogproblem men slutat. Han fick pga omständigheter återfall och detta var andra gången på ca 1 månad han köpt. Hans mobil beslagtogs men den gav inget, de hittade inget i hans lägenhet och efter 12 timmar i häktet släpptes han. Han är ångerfull, tar inga droger, är hotad då han ska vittna, är inte tidigare straffad. Vad är troligt hans straff blir?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring påföljden för narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen och brottsbalken.

Utöver typen och mängden av narkotika finns det andra omständigheter som domstolen tar hänsyn till vid påföljdsbedömningen, däribland din ålder och om det föreligger några omständigheter som talar för en hårdare eller mildare påföljd. Närmare om vad som kan utgöra sådana omständigheter finns i 29 kap. 2 och 3 § Brottsbalken. Avseende just narkotikabrott anses överlåtelse, dvs. försäljning, som mer allvarligt än innehav för eget bruk.

Det finns fyra olika straffskalor för narkotikabrott: ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott.

Det framgår inte av lagen var gränsen för de olika straffskalorna går, utan det följer av rättspraxis. Gränsen för narkotikabrott av normalgraden vid innehav av cannabis går generellt vid just 50 g, vilket var den mängd cannabis mannen i detta fall hade när han blev tagen av polisen. Han hade även en liten mängd av någon annan form av narkotika. Det framgår inte vad för sorts narkotika det handlar om, men eftersom det var en sådan liten mängd utgår jag från att det inte borde påverka straffvärdet på ett avsevärt sätt. Påföljden för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i högst 3 år (1 § narkotikastrafflagen).

Eftersom domstolen måste ta hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet är det svårt att säga exakt hur bedömningen kommer att ske. Förutom mängden narkotika kommer alla andra omständigheter av betydelse att beaktas, däribland förekomsten av eventuella omständigheter som talar för ett högre eller lägre straffvärde.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (502)
2021-04-09 Är det lagligt att odla opiumvallmo?
2021-03-31 Hur mäts straffet vid narkotikabrott
2021-03-30 Narkotikabrott och körkortstillstånd
2021-03-27 Narkotikabrott när man omedvetet ätit haschkakor?

Alla besvarade frågor (91059)