Vad kan övriga delägare göra när en delägare underlåter att betala sin andel av förvaltningskostnaderna för den samägda egendomen?

2019-01-25 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej. Vi är fyra delägare i en skogsfastighet. Sedan mer än ett år tillbaka har en delägare slutat betala sin andel av el, försäkringar...Vad har vi andra för möjligheter att agera?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När flera personer äger en fastighet tillsammans aktualiseras lagen om samäganderätt, under förutsättning att dessa inte har avtalat om vad som ska gälla för förvaltningen av fastigheten. Avseende kostnader framgår det av 15 § lagen om samäganderätt att dessa ska delas lika mellan delägarna. Med andra ord ska kostnaderna fördelas proportionellt utifrån varje delägares andel. I den situation du beskriver underlåter en av delägarna att betala de kostnader som denne ska betala och frågan blir vilka åtgärder övriga delägare kan vidta med anledning av detta.

Offentlig auktion

Lagen om samäganderätt anger en möjlighet för en delägare att begära att den samägda egendomen ska säljas på en offentlig auktion (6 § lagen om samäganderätt). Detta är en lämplig åtgärd om det inte går att få samarbetet mellan delägarna att fungera och därmed för att upplösa samägandet. En anmälan om försäljning av samägd fastighet görs hos tingsrätten (6 § lagen om samäganderätt). Tingsrätten ska utse en god man som ska ta hand om försäljningen av den samägda egendomen (9 § 2 st lagen om samäganderätt). Varje delägare har dock, innan auktion påbörjas, möjlighet att begära att tingsrätten beslutar om ett minimipris som försäljningen av den samägda egendomen inte får understiga (9 § 1 st lagen om samäganderätt). Det är möjligt för en av delägarna att invända mot att den samägda egendomen ska försäljas på offentlig auktion. För detta krävs dock synnerliga skäl (6 § lagen om samäganderätt).

Anlita en jurist

Om ingen av er delägare vill sälja fastigheten på offentlig auktion kan en god idé vara att anlita en jurist som kan försöka förmå den delägare som vägrar betala att fullgöra sina förpliktelser. En jurist kan även hjälpa till att upprätta ett samägandeavtal, om ni vill forma samägandet annorlunda än vad lagen om samäganderätt föreskriver. Vi på Lawline kan självklart hjälpa till med detta.

- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (449)
2019-05-06 Hur gör vi när vi inte kan enas om skötsel av samägd fastighet?
2019-04-30 Vad gör jag om övriga delägare vägrar att köpa ut mig?
2019-04-30 Vad händer om man vägrar sälja något man äger tillsammans med fler personer?
2019-04-30 Sälja sin andel av samägd fastighet

Alla besvarade frågor (69302)