Vad kan min dotter begära i bodelning med sin sambo?

FRÅGA
Min dotter har levt i ett samboförhållande i 4 år. De har ett gemensamt barn. De går nu i sär. De har köpt en hus, som tyvärr är värt lika mycket nu, som när de köpte det I hop för knappt ett år sedan. Hon har lagt in mycket av sina sparpengar i huset. Han ska behålla huset. Kan hon kräva honom på de pengarna hon investerat, även om huset per idag inte ger mer pengar än vid inköpet? Kan hon kräva pengar för tvättmaskin, diskmaskin mm hushålls utrustning som de köpt till huset? De har räknat ut, att han skyller henne, bara, 39000kr. Han önskar anstånd om att betala detta och vill ha hela detta året på sig för detta. Är det riktigt, eller kan hon kräva att få pengarna när hon flyttar ut? De vill inte göra någon bodelning, som det ser ut i dag. Vad skall hon tänka på, nu när hon flyttat ut denna veckan? Han är förtillfället svår att samarbeta med och kräver mer möbler mm än de tidigare kommit överens om.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I mitt svar till dig kommer jag inledningsvis att gå igenom reglerna för bodelning då ett samboförhållande upphör. Jag är medveten, efter vad du skrivit i din fråga, att de inte vill göra någon bodelning som det ser ut idag. Däremot väljer jag ändå att redogöra för reglerna innan jag ger mitt slutliga svar till dig; just för att en bodelning sannolikt är det sätt hon kan få tillbaka mest av de pengar hon lagt ut.

Sambolagen styr vad som händer vid ett samboförhållandes upphörande

Den lag som är tillämplig mellan sambor är sambolagen (2003:376), nedan förkortad SamboL. Sambolagen innehåller regler om delning av gemensam bostad och bohag då ett samboförhållande upplöses. Sambolagen ger däremot inte rätt till en lika omfattande uppdelning som vid en skilsmässa.

Med sambor avses två personer som lever tillsammans under äktenskapsliknande former, men som inte ingått äktenskap med varandra (1 § SamboL). Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem gifter sig, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider (2 § SamboL). När ett samboförhållande upphör på annat sätt än att samborna gifter sig med varandra, ska en bodelning göras om någon av samborna begär det. Sådan begäran måste göras senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. I bodelningen ska samboegendomen ingå (8 § SamboL).

I samboegendom ingår både möbler och hushållsmaskiner

Till samboegendomen räknas sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen skaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Till det gemensamma bohaget räknas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). I definitionen ryms därför allt det du räknar upp i din fråga: tvättmaskin, diskmaskin, hushållsutrustning och möbler som de köpt till huset (efter att de blev sambo alt. inför att de skulle bli sambo). Även huset ingår i bodelningen om det köpts efter att de blev sambo, eller köptes för att de skulle bli sambo i det, oavsett vem det står på.

Vid bodelningen görs först en andelsberäkning i samboegendomen (12 § SamboL) och en skuldtäckning (13 § SamboL). Det som återstår av samboegendomen efter att avdrag gjorts för att skulderna ska täckas läggs samman och delas lika mellan samborna (14 § SamboL). I den s.k. lottläggningen som sedan sker har som huvudregel en sambo rätt att på sin lott få det som den sambon äger. Det finns ett undantag som innebär att den sambo som bäst behöver bostaden och bohaget har rätt att få egendomen i avräkning på sin lott (16 § SamboL). En sambo har även rätt att i stället för att lämna egendom den äger till den andra sambon betala motsvarande belopp i pengar (17 § SamboL). Det innebär för din dotter att vid en bodelning kan det dels krävas att hennes (f.d) sambo löser ut henne ur bostaden om det finns ett övervärde men även att de delar på möbler, hushållsmaskiner m.m. Om möbler, hushållsmaskiner m.m. står på honom har han rätt att ge henne pengar istället för sin egendom. Sambolagen gör ingen skillnad på vem som betalt egendomen, däremot ska den delas mellan samborna i bodelningen.

Kan din dotter begära pengar utan en bodelning?

Som jag förstår det vill din dotter ha pengar för att hon betalt en del hushållsutrustning såsom tvättmaskin och diskmaskin. För att det ska vara möjligt behövs det i princip att hon kan bevisa att han har en skuld till henne, genom att hon lånat ut pengar till honom för inköpen. Det kan tyvärr vara svårt att föra det i bevis.

Däremot finns det inget som hindrar din dotter och hennes (f.d.) sambo att komma överens om att han ska betala henne de pengarna. När han ska betala dem är i sådana fall vad de kan komma överens om; dvs. kommer de överens om att han ska betala nu ska han göra det, kommer de överens om att han ska betala i slutet av året gäller istället det. Om de kommer överens om att det finns en skuld som han ska betala är det en god idé om de upprättar ett skriftligt skuldebrev i vilket betalningstidpunkt och summa framkommer.

Rekommendationer i din dotters fall

Min rekommendation är att din dotter begär en bodelning. Lagens regler om bodelning är regler som gäller om de inte kan komma överens. Givetvis kan de avtala om annat; det innebär t.ex. att de kan avtala om att huset ska tillfalla honom i bodelningen och vissa möbler och annat ska tillfalla henne samt att han ersätter henne för t.ex. hushållsmaskiner han vill behålla.

Om din dotter behöver hjälp av en jurist som företräder henne och ev. upprättar ett bodelningsförslag kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa henne. Om hon är intresserad av det är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för kostnadsförslag och vidare kontakt. Det kan vara en god idé att ha en jurist som företräder henne om hon och hennes (f.d.) sambo inte kan komma överens.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2422)
2019-10-19 Vem har rätt att bo kvar i hyresrätten efter sambos separation?
2019-10-18 Har jag samäganderätt till bil?
2019-10-16 Köpa ut sin sambo vid en seperation mm.
2019-10-15 Vad innebär surrogat vid bodelning för sambos?

Alla besvarade frågor (73804)