Vad kan man som ung få för straff för snatteri?

FRÅGA
Hej. Jag är 15 år å blev å blev tagen av polisen i snatteri Jag var på två butiker på samma dag och blev tagen i andra butiken. I första butiken var det värd ungefär 200Kr Och på andra butiken så 550 kr .Hur mycket kommer jag få i böter tror ni.? Kommer jag ha två förhör eller bara en Vi mamma får bidrag så tror inte att vi kan betala så mycket. Polisen sa att dem tror att det blir ungefär 5000 för båda
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska besvara dina frågor en i taget.

"Kommer jag ha två förhör eller bara ett?"

Mest sannolikt kommer du bara ha ett förhör, då du blivit tagen för samma brottslighet och dessa gärningar upptäcktes samtidigt så att säga. Det är möjligt att polisen för formalitetens skull gör en paus mellan förhören för att delge misstanke om gärningarna var för sig, men mest sannolikt kommer du bara kallas till ett förhör för båda gärningarna. Om polisen inte är nöjda efter det förhöret, eller får fram annan bevisning eller liknande, kan de dock kalla dig till nytt förhör. Men inledningsvis skulle jag tro att du blir kallad till ett förhör som rör båda gärningarna.

"Hur mycket kommer jag få i böter?"

Straffskalan för snatteri (numera heter det ringa stöld) är böter eller fängelse högst sex månader (8 kap. 2§ brottsbalken). Högsta domstolen har lagt en praxis mellan 1000-1250 kr för var gränsen för ringa stöld och stöld går. Man kan även bli dömd för stöld, oavsett värdet på stöldgodset, om omständigheterna kring gärningen är försvårande, exempelvis om man har förberett sig med verktyg, har gjort hemliga fack i väskan eller jackan för att lätta komma undan med brottet och liknande.

Straffvärdet för ett brott är vad just denna gärning är värd på straffskalan. Straffvärdet är främst beroende på värdet av vad som stulits. Åklagarmyndigheten har sagt att utgångspunkten för en ringa stöld som är på en summa om 750 kr motsvarar cirka 80 dagsböter. Detta är dock för en vuxen person. En ungdom som är 15 år får så kallad ungdomsreduktion (straffrabatt) (29 kap. 7§ brottsbalken). Riksåklagarens riktlinjer säger att 80 dagsböter för en vuxen person, ska motsvara 40 dagsböter för en 15 åring.

Dagsböter innebär att en del av böterna bestäms utifrån straffvärdet på brottet (40 dagsböter som ovan) och den andra delen bestäms utifrån inkomst och ekonomiska förhållanden. Antalet dagsböter kan bli mellan 30-150 st, och summan per dag är mellan 50 - 1 000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Det betyder att om man inte har någon inkomst eller väldigt lite, så får man det lägsta beloppet, alltså 50 kr. Man multiplicerar då 40 dagar med 50 kr, och får då summan 2 000 kr.

Andra påföljder

För ungdomar finns det specifika ungdomspåföljder som man kan få, för att undvika att böter döms ut till unga personer. Sådana påföljder kan vara ungdomsvård eller ungdomstjänst, om detta är lämpligt utifrån din person och övriga omständigheter, och om åtgärden är tillräckligt ingripande. Ungdomstjänst ska huvudsakligen väljas före böter för ungdomar, om påföljder inte är alltför ingripande (32 kap. 2§ brottsbalken). Oftast döms dock ungdomstjänst ut om ungdomens bötesstraff motsvarar 60 dagsböter eller mer, under den summan anses det vara för ingripande (NJA 2007 s.636).

Sammanfattningsvis

Det är svårt för mig att säga vilken påföljd eller hur mycket böter du skulle få i ditt enskilda fall, då jag inte vet något om omständigheterna kring dina gärningar, om du är straffad tidigare eller exakt hur din ekonomi ser ut. Men utifrån vad jag skrivit ovan skulle jag gissningsvis säga att du skulle få runt 2 000 kr i böter, om du skulle bli dömd för båda gärningarna. Men det är som sagt bara en gissning. Det finns även en chans att du får ungdomstjänst, även om det är osannolikt utifrån att straffvärdet är så ringa.

Jag vill uppmärksamma dig på att du alltid har rätt att begära en offentlig försvarare, och då du endast är 15 år finns det goda chanser för att du skulle få en offentlig försvarare. Blir man dömds finns det dock en risk att man får betala en del av försvararens kostnader, men endast om man tjänar en del pengar. Ungdomar får sällan betala för sin försvarare vid ringare brottslighet. Du kan begära en offentlig försvarare via polisen, eller vid tingsrätten om ärendet har gått dit. Du har då möjlighet att önska en specifik advokat, annars förordnar tingsrätten en de finner lämplig. En advokat kan hjälpa dig med juridiska frågor och frågor kring ditt straff.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (693)
2021-04-05 Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad
2021-04-02 Vad krävs för att bli dömd?
2021-03-31 Kan expediten hålla mig kvar i butiken för att hen tror att jag snattat?
2021-03-31 Vad avgör om det är grov stöld?

Alla besvarade frågor (91095)