Vad kan man som en privatperson göra för att förhindra att en butik säljer tobak till minderåriga?

FRÅGA
Om man vet att en butik säljer tobak till minderåriga hur kan man gå till väga för att hindra att det sker igen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att få svar på din din fråga så får vi blanda annat gå in i Tobakslagen och titta.

Det finns åldersgränser för att få köpa tobak

Det finns först och främst en åldersgräns för att få köpa tobaksvaror, vilket innebär att det är förbjudet för en butik att sälja tobak till en person som är under 18 år (Tobakslagen 12 §). Den som medvetet säljer tobak till en minderårig kan dömas till böter eller fängelse (Tobakslagen 27 §). Om försäljningen av tobaksvaror bryter mot reglerna så kan dessutom kommunen eller polismyndigheten meddela förelägganden eller förbud, förenat med vite (Tobakslagen 20-21 §).

Det är huvudsakligen kommunen och polismyndigheten som utövar tillsyn

Det är huvudsakligen kommunen och polismyndigheten som utövar tillsyn när kommer till åldersgränser. Det är alltså dessa som kontrollerar så att butiker följer de bestämmelser om åldersgränser som finns (Tobakslagen 19 a §).

Mina råd till dig

Detta innebär med andra ord att jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med antingen din kommun eller med polisen. Du kan exempelvis tipsa polisen om att en butik säljer tobak till minderåriga genom att ringa 114 14 eller genom att besöka deras hemsida. Du kan dessutom kika in på din kommuns hemsida, då kommunerna ofta har information gällande tobaksförsäljning och kontakt där.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att återkomma med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (689)
2020-05-22 Gäller rökförbudet vid servering till medlemmar och vad gäller kring rökrum?
2020-05-19 Inget stopp för inställelse på grund av corona
2020-05-10 När kan lagprövning bli aktuellt?
2020-04-30 Europakonventionen i svensk rätt

Alla besvarade frågor (80235)