Vad kan man kräva när ett företag tagit oskäligt lång tid på sig att reparera en mobiltelefon?

Lämnade in min Telefon hos Elgiganten för byte av glas då den gått sönder.

Detta gjorde jag 5 oktober 2020.

Sedan hände ingenting, jag hörde av mig flera gånger. utan att få något svar, de skylde på reparatören. (Vilken jag inte kunde kontakta)

29 Januari 2021 fick jag sms om att min telefon var klar att hämta ut.

Är detta verkligen en skälig reparationstid?

Vad kan jag göra för att iallafall få avdrag på kostnaden för reparationen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta fall gäller konsumenttjänstlagen (KtjL) eftersom Elgiganten är en näringsidkare och du är konsument och tjänsten avser arbete på en lös sak, en mobiltelefon (1 § första stycket första punkten KtjL).

Är näringsidkaren i dröjsmål?

Då du har fått vänta väldigt länge på att få din mobil lagad, så är det aktuellt att utreda om näringsidkaren är i dröjsmål. Dröjsmål föreligger om uppdraget, utan att det beror på dig som konsument, inte har avslutats inom den tid som har avtalats. Om någon tid inte har avtalats föreligger dröjsmål om uppdraget inte har slutförts inom den tid som är rimlig med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning (24 § första stycket KtjL). Utifrån din fråga tolkar jag det som att ni inte har avtalat om någon tid för när tjänsten ska vara avslutad. Det tog nästan fyra månader för dig att få tillbaka telefonen, vilket inte känns som en skälig reparationstid. Den uppfattning jag har fått efter att ha läst på lite, är att byte av glas på en mobiltelefon tar högst ett par timmar. Detta kan förstås variera beroende på hur mycket företaget har att göra samt andra faktorer som kan påverka reparationstiden. Närmre fyra månader kan dock inte anses vara skäligt och det bör anses föreligga dröjsmål på näringsidkarens sida.

Vilken/vilka påföljder kan bli aktuella?

När dröjsmål hos näringsidkaren föreligger så får konsumenten hålla inne betalning, välja mellan att kräva att näringsidkaren ska utföra tjänsten och att häva avtalet. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd (25 § KtjL). Eftersom tjänsten är avslutad krävs det att du meddelar näringsidkaren inom en skälig tid om att du vill åberopa dröjsmål (26 § första stycket KtjL). För att vara på den säkra sidan bör du göra detta så tidigt som möjligt.

Prisavdrag som du önskar är en påföljd som inte ges för dröjsmål i konsumenttjänstlagen. Genom skadestånd kan du dock få ersättning av näringsidkaren för dröjsmålet, men det krävs då att du kan visa att du har lidit en ekonomisk skada. Har du gjort det så är näringsidkaren skyldig att ersätta denna skada så länge de inte kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför deras kontroll som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder de inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (31 § första stycket KtjL). Det innebär att näringsidkaren är fri från skadeståndsskyldigheten endast om de kan visa att dröjsmålet låg utanför deras kontrollansvar. I detta fall verkar det som att dröjsmålet beror på reparatören och då går näringsidkaren fri från skadeståndsskyldigheten om dröjsmålet även låg utanför reparatörens kontrollansvar (31 § andra stycket KtjL). Det är svårt för mig att göra en bedömning om huruvida dröjsmålet ligger utanför näringsidkarens och reparatörens kontrollansvar, då jag hade behövt mer information om vad som har orsakat dröjsmålet.

Sammanfattning

Det föreligger dröjsmål på näringsidkarens sida då de har tagit oskäligt lång tid på sig att reparera din telefon. Har du lidit någon ekonomisk skada till följd av dröjsmålet, så har du rätt till skadestånd så länge du har reklamerat inom skälig tid och att dröjsmålet inte ligger utanför näringsidkarens och reparatörens kontrollansvar.

Hoppas du har fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna UllerholtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo