Vad kan man kräva av hyresvärden vid fukt- och mögelskador?

2019-06-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Min bror hyr en lägenhet av en privat hyresvärd. För över ett år sedan upptäckte han en fuktskada på en del av väggen i sovrummet. Min bror anmälde skadan till hyresvärden men hyresvärden åtgärdade inte problemet. Ett år senare börjar min bror få utslag på hela kroppen och hans sambo börjar bli sjuk väldigt ofta. De har båda blivit tvungna att sjukanmäla sig många dagar då de inte klarat av att jobba. Många hälsokontroller senare visar det sig att min bror har fått en allergi mot mögel. Då har alltså fuktskadan orsakat svart mögel på grund av att hyresvärden struntat i fuktskadan i över ett år. Den enda kompensation hyresvärden vill ge är gratis hyra under de två månader tills då felet äntligen ska åtgärdas. Vad kan man kräva av hyresvärden i en sådan situation? Det finns trots allt möbler i lägenheten som inte är brukbara längre och som har värde tillsammans över ca 100 000 kr.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i den så kallade hyreslagen i 12 kap. JB. Fukt- och mögelskadan som har uppkommit i din brors hyresrätt är en sådan skada som beskrivs i 12 kap. 11 § första stycket JB. Det sägs initialt i paragrafen att bestämmelsen endast avser de fall innan man har flyttat in i lägenheten. Ur 12 kap. 16 § första stycket första punkten JB kan man dock utläsa att bestämmelsen gäller även under hyrestiden, under förutsättning att hyresgästen inte är ansvarig för skadan, vilket jag utgår ifrån inte är fallet. Jag kommer att förklara vad som gäller vid en sådan här skada nedan.


Rätt att säga upp lägenheten
Du säger att din bror påtalat bristen för hyresvärden som inte åtgärdat problemet på ett år. Av hyresvärdens passivitet följer en rätt för din bror att säga upp lägenheten, fram tills att felet åtgärdats, om han nu skulle vilja det (12 kap. 11 § första stycket andra punkten JB).

Rätt till nedsättning av hyran
Din bror har även rätt till nedsättning av hyran för den tid lägenheten är i bristfälligt skick (12 kap. 11 § första stycket tredje punkten JB). Hyran ska sänkas med vad som är rimligt, vilket är svårt för mig att bedöma i ert fall. Rätten till nedsättningen gäller från och med då felet meddelats hyresvärden. Då din bror påtalat fuktskadan redan för över ett år sedan har han alltså rätt till nedsättning från och med den tidpunkten. Rätten till nedsättning av hyran gäller även retroaktivt. Din bror har alltså rätt till ersättning för det avdrag han borde ha haft i efterhand.

Rätt till ersättning för skada
Du har även berättat att möblerna din bror ägt har blivit skadade av fukten och möglet i lägenheten. Av det följer även en rätt till ersättning under vissa förutsättningar (12 kap. 11 § första stycket tredje punkten JB). Rätten till ersättning gäller om hyresvärden inte kan visa att bristen, alltså möglet och fukten som orsakat skadorna på möblerna, inte beror på hans försummelse. Försummelse kan förklaras som en underlåtenhet att agera, vilket leder till en skada. Endast om hyresvärden kan visa att han inte har varit försumlig beträffande fukten och möglet förlorar din bror alltså rätten till ersättning för skadorna som fukten och möglet i sin tur har orsakat på hans möbler. Det är svårt för mig att göra en säker bedömning utifrån den information jag fått, men att inte åtgärda en fuktskada på ett år skulle kunna vara försumlighet.

Mitt råd är att först och främst prata med hyresvärden och försöka komma överens om vad ni anser vara en skälig hyra på lägenheten med tanke på fukt- och mögelskadorna. Den hyran bör gälla fram till dess att skadorna har åtgärdats. Jag råder även din bror att kräva ersättning retroaktivt för hela den period han betalat full hyra från det att han påtalat felet för hyresvärden fram tills nu. Går inte hyresvärden med på kraven är alternativet att vända sig till tingsrätten med en stämningsansökan. Det kan även vara värt att veta att det går att vända sig till hyresnämnden för att få hjälp med ett åtgärdsföreläggande om hyresvärden inte åtgärdar felet (12 kap. 16 § andra stycket JB). Du kan läsa mer om det här.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lovisa Sjöstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1538)
2020-02-17 Hur många personer får bo tillsammans i en lägenhet?
2020-02-17 Kan en hyresvärd ha maxtak för antal boende i en lägenhet?
2020-02-16 Har en hyresvärd rätt till en reservnyckel?
2020-02-13 Vad gör jag om min hyresvärd inte uppfyller sina skyldigheter angående lägenhetens standard?

Alla besvarade frågor (77252)