Vad kan man göra om umgängesföräldern missköter sig?

2017-09-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Umgängesförälderns skyldigheter?Hej! Jag har ensam vårdnad om mitt barn som är i undre tonåren. Barnet vistas hos sin pappa varannan helg och vartannat lov. Vårdnaden och umgänget är reglerat efter ett beslut i tingsrätten.Den andra föräldern låter barnet vara uppe hela nätter vilket gör att barnet ställer om sin dygnsrytm. Det går ut över barnets skolgång i hög utsträckning men även över barnets relationer till andra. Vakenhetsgrad, org/energi och måendet drabbas negativt.Mitt barn har fått sömnmedel utskrivet av läkare. Detta ska tas en period för att vända dygnet rätt igen. Den andra föräldern ger inte läkemedlet under umgänget trots att det är ordinerat av läkare och jag har gett tydliga instruktioner kring hur det tas. Kuren är därför inte verksam.Vad gäller i situationer som dessa och vad har jag som vårdnadshavare och umgängesföräldern för ansvar? Hur ska jag gå tillväga för att få i stånd en förändring? Vem ska jag vända mig till?Jag anser, av flera anledningar, att den andra föräldern inte ens är lämplig som umgängesförälder då han inte kan sköta basala saker som matlagning, medicinering etc.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det är svårt att ge ett direkt svar på vilket ansvar ni har som vårdnadshavare respektive umgängesförälder men om du tycker att umgängesföräldern missköter sig och inte tar tillräckligt ansvar för ert barn så rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist för att hjälpa dig att driva frågan om ändring i umgänget i domstol. Ofta har man rätt till rättshjälp eller rättsskydd som täcker större delen av kostnaderna i den här typen av ärenden. Det du behöver är helt enkelt att få fastställt en ändring i umgänget genom ett tingsrättsbeslut, alltså en process som liknar den du redan varit med om. Vi på Lawline tar tyvärr inte in den typen av ärenden just nu men vill du ha hjälp med att söka efter en advokat i din närhet genom advokatsamfundets hemsida kan du klicka här!

Hoppas att svaret hjälpte dig och att situationen löser sig!

Rickard Essung
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?