Vad kan man göra om socialen behandlar sitt barn illa?

Hur jag ska göra för att kunna stå emot socialen angående deras behandling mot min son? Vi får inte den hjälp vi behöver.

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Socialtjänsten har många ansvarsområden. Det är därför svårt att veta inom vilket ansvarsområde din son kommit i kontakt med socialen och vad du specifikt syftar på. Rör det sig om ett beslut som socialtjänsten har fattat om insatser enligt socialtjänstlagen finns i de flesta fall möjlighet för personen som beslutet riktar sig mot eller dennes vårdnadshavare att överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen, se 16 kap 3 § SoL. Socialtjänsten ska informera om hur man går tillväga för att överklaga deras beslut. Det kan också röra sig om beslut som fattats enligt exempelvis lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Beslut som fattas enligt sådana särskilda lagar kan också överklagas.

Om det rör sig om en allvarlig brist inom socialtjänsten kan detta anmälas till inspektionen för vård och omsorg, IVO. Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över socialtjänsten, se 13 kap 1 § SoL.

Mitt råd till dig är att vända dig till en advokat som kan hjälpa er med hur ni kan och bör gå vidare med detta.

Hoppas svaret varit till din hjälp.
Med vänlig hälsning

Mimmi OrreniusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000