Vad kan man göra om man har fått avslag på ansökan om försörjningsstöd?

2020-07-06 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
avslag av ansökan om försörjningsstöd.min fråga är hur kan sos avslag ansökan med motivering att jag är inte skriven på arbetsförmedlingen. fast man är inskriven och en planeringsplan. och göra så att man inte kan söka fram tills september? jag sökte för juni, juli inte augusti.Med vänlig hälsning,X
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer först att gå igenom vad som krävs för att få försörjningsstöd, och sedan kommer jag att ge dig råd för vad du kan göra efter avslagsbeslutet. Regler om försörjningsstöd finns i socialtjänstlagen (SoL).

Vad krävs för att få försörjningsstöd?

För att ha rätt till försörjningsstöd krävs som utgångspunkt att man står till arbetsmarknadens förfogande (4 kap. 1 § första stycket SoL). Detta innebär att socialtjänsten kan kräva att du till exempel söker jobb och är med i arbetsförmedlingen. Det räcker alltså inte att du endast är inskriven hos arbetsförmedlingen utan det krävs också att du aktivt söker jobb.

Vad kan man göra om man har fått ett avslagsbeslut?

Du skriver att din ansökan om försörjningsstöd avslogs med motiveringen att du inte är inskriven hos arbetsförmedlingen, trots att du i själva verket är inskriven. Eftersom jag inte har så mycket information kan jag inte avgöra om beslutet är rätt eller inte. Men om du tycker att beslutet är felaktigt rekommenderar jag att du överklagar avslagsbeslutet. Det kostar ingenting att göra en överklagan.

Hur överklagar man beslutet?

För att överklaga avslagsbeslutet ska du skicka ett brev till kommunen där du bor. Kommunen kommer sedan att skicka brevet vidare till förvaltningsrätten. När brevet har kommit fram till förvaltningsrätten kommer du att meddelas om detta.

I brevet ska du beskriva vilket beslut du vill överklaga och varför du tycker att beslutet är fel. Du ska också beskriva hur du tycker att beslutet ska ändras. Brevet ska dessutom innehålla ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du har ett intyg från arbetsförmedlingen är det också bra om du skickar med det som bevis. Slutligen är det också viktigt att du undertecknar brevet med din signatur.

Du kan läsa mer om hur det går till att överklaga ett beslut om försörjningsstöd här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (609)
2021-02-26 Hur lång tid kan det ta att få beslut prövat av myndighet?
2021-02-25 Avslag på sjukpenning, hur går man tillväga med en överklagan?
2021-02-25 Vad betyder formuleringarna i stadsdelsnämndens avslagsbeslut?
2021-02-23 Likställighetsprincipen och vägföreningar

Alla besvarade frågor (89888)