FrågaPROCESSRÄTTDomstol30/09/2019

Vad kan man göra om man blivit felaktigt dömd för ett brott?

Hej!

ANONYM 1 blev dömd för ett brott han inte begått. Brottet är våldtäkt, saken är att det är en annan ANONYM 2 inblandad i fallet och den ANONYM 2 är skyldig. Rätten, åklagaren och alla inblandade såg inte att bevisen säger att ANONYM 1 inte gjorde något. ANONYM 1 blev även tvungen att säga att ANONYM 1 medvetet hade sex med målsäganden vilket ANONYM 1 inte hade. Advokaten sa att det skulle gynna ANONYM 1 om ANONYM 1 erkände att ANONYM 1 hade sex med målsägande. ANONYM 1 har själv sagt att ANONYM 1 skulle ta straffet om ANONYM 1 verkligen gjorde det men eftersom ANONYM 1 inte gjorde något så är ANONYM 1 väldigt deprimerad och besviken på Sveriges rättssystem. Kort sagt det finns väldigt mycket som tyder på att ANONYM 1 är oskyldig men ingen verkar inse det. Det är även så att det finns mycket från bevisen som tyder på att ANONYM 1 inte har gjort det.

Detta är då en riktig story som fortfarande pågår och varför jag skrivit anonym på vissa ställen är för att alla inblandande föredrar och vara anonyma.

Det jag undrar nu är hur jag ska göra nu? Jag vill verkligen inte att detta ska hända i Sverige eftersom detta ska vara ett tryggt land. Kort sagt behöver jag verkligen hjälp på hur jag ska gå tillväga nu?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad man kan göra om man blivit felaktigt dömd för ett brott.

Överklagan

Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten av den som har dömts, av åklagaren och av brottsoffret. Detta måste göras skriftligen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från den dag domen meddelades. Om överklagan lämnas in i tid av rätt person ska hovrätten meddela prövningstillstånd, vilket i korthet innebär att hovrätten prövar fallet på nytt. När tidsfristen för överklagan har passerat brukar man säga att domen har vunnit laga kraft, vilket innebär att den inte längre kan överklagas och därför ska verkställas.

Resning

En lagakraftvunnen dom kan normalt inte ändras. En av de få möjligheterna att angripa en dom som vunnit laga kraft är att ansöka om resning. Resning innebär att en dom som vunnit laga kraft kan ändras. Det vanligaste skälet till att bevilja resning är att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter det att domen vunnit laga kraft.Det är i huvudsak den personen som dömts som kan ansöka om resning.

I detta fall

Det framgår inte från din fråga när domen meddelades, men om det skedde nyligen kan det finnas möjlighet till överklagan om tidsfristen forfarande löper. Skulle tidsfristen ha löpt ut måste man istället angripa domen genom resning. Båda dessa åtgärder måste dock vidtas av den som dömts.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma BergmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo