FrågaFAMILJERÄTTGod man31/01/2019

Vad kan man göra om man är missnöjd med sina gode man?

Bakgrund

Jag har blivit kontaktad av en kusin, som jag inte träffat på 10 år. Innan dess var det minst 15 år sedan vi hade kontakt.

Nu har en väninna till henne hittat mig som kusinens enda släkting. Under tjugo år levde hon med en man som använde hennes pengar och hindrade henne från att träffa släkt och vänner.

Kusinen är 67 år, i 20-årsåldern opererades hon för en hjärntumör och blev delvis förlamad i vänster sida. Hon blev därför kvar i föräldrahemmet. Mannen flyttade in i det här huset. Han hade ett manipulativt beteende, som både kusinen och min moster uppskattade, men inte systern. Systrarna sa upp bekantskapen med varandra och efter att min moster dog 2001 10 28 har de haft en långdragen arvstvist och ingen personlig kontakt. Jag har sökt systern.

Nuläge

Efter att mannen gått bort i oktober 2015 har kusinen haft en god man. Enligt väninnan agerar den gode mannen mer som en förvaltare och min kusin är orolig för sin ekonomi. Hon upplever att hon inte har kontroll.

Hur kan jag hjälpa henne? Jag är hennes enda släkting.

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att kusinen har problem med den gode mannen och du undrar hur du kan hjälpa henne med detta samt om du kan hjälpa henne på något annat vis. Regler om gode män hittas i Föräldrabalkens 11 kap och 12 kap.

Vad kan man göra om man inte är nöjd med sin gode man?
Inledningsvis ska sägas att en gode män är ansvariga för att förvalta en persons tillgångar. När gode män förvaltar personens tillgångarna ska de göras på de sätt som är bäst gagnar personens intressen.

I varje kommun finns en överförmyndare med uppgift att se till att gode män gör sitt jobb rätt. Har din kusin klagomål på sin gode man kan hon vända sig till överförmyndaren i sin kommun och framföra sina klagomål.

Det går även att avsätta en gd man som gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövande av sitt uppdrag eller inte är lämplig för uppdraget (11 kap 20 § Föräldrabalken). Vill kusinen byta ut sin gode man kan hon då vända sig till överförmyndaren och framföra detta.

Vad kan du göra?
Du kan inledningsvis berätta för din kusin att hon kan få hjälp av kommunen (överförmyndaren) att byta god man. Hon kan också framföra klagomål mot gode mannen som överförmyndaren sedan får följa upp.

Skulle du vilja hjälpa till ytterligare med hennes ekonomi skulle du själv kunna ansöka om att bli hennes goda man. Ansökan om att bli god man gör du i din kommun. Skulle du vara god man åt din kusin innefattar ditt uppdrag att:
-Bevaka kusinens intressen i samband med t.ex arvsskifte, lägenhetsförsäljning, ansökan om vård eller olika slags bidrag.
-Sköta och ta hand om egendom, alltså alla inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.

-Sörja för kusinen, alltså att den sociala situationen fungerar på ett bra sätt, t.ex. genom personlig kontakt med eventuell vårdpersonal eller släktingar.

För att du ska kunna bli god man måste (1) den nuvarande goda mannen bytas ut och (2) du måste bli godkänd som god man.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000