Vad kan man göra om man är missnöjd med en tjänst man köpt?

Hej! Hur ska man gå tillväga om en verksamhet tagit betalt för en tjänst och om man sedan inte fått det man betalat för? Ska man stämma dem?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du ska göra om du köpt en tjänst och redan betalat, och sedan inte fått det du betalat för. Jag kommer i mitt svar att använda mig av regler i konsumenttjänstlagen (KtjL).


Jag tolkar det som att tjänsten omfattas av konsumenttjänstlagen
Jag vet inte vilken typ av tjänst du köpt eller från vilken typ av aktör du gjort detta. Jag tolkar det dock som att du som privatperson är konsument och att verksamheten du köpt tjänsten från är näringsidkare (jämför 1 a § KtjL). Om tjänsten du köpt från verksamheten är exempelvis arbete på fast egendom såsom en badrumsrenovering, eller på lösa saker såsom reparation av en bil så omfattas detta av konsumenttjänstlagen (se 1 § KtjL).


Värt att notera är dock att lagen inte direkt omfattar alla typer av tjänster. Undantagna är till exempel tjänster som utförs på en person eller på levande djur, såsom att gå till frisören eller veterinären.


Med de omständigheter jag har tillgång till kommer jag att utgå från att det handlar om en tjänst som omfattas av konsumenttjänstlagen.


Det borde vara tal om fel i tjänst
Näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmannamässigt, alltså på ett proffsigt och noggrant sätt utifrån vad som är avtalat. Därutöver ska denne ta vara på konsumentens intressen och vid behov samråda med denne (4 § första stycket KtjL). Följer inte näringsidkaren dessa riktlinjer så föreligger fel i tjänst (9 § första stycket KtjL).


Du skriver att du inte fått vad du betalat för. Jag tolkar det som att näringsidkaren inte utfört tjänsten fackmannamässigt eller annars följt vad som får anses vara avtalat mellan er. Därför borde det anses vara fel i tjänst (jämför 9 § första stycket KtjL och 4 § första stycket KtjL).


Du kan klaga och kräva att verksamheten avhjälper felet
Det är ganska drastiskt att stämma en verksamhet i domstol, speciellt utan att först ha provat andra sätt för att få felet tillrättat. Det finns nämligen många andra möjligheter du kan testa först. När det föreligger fel i tjänst och det inte beror på något du som konsument gjort har du många alternativ att ta till (se 16 § KtjL). Du kan ha rätt att hålla inne betalningen för tjänsten (19 § KtjL), kräva att verksamheten avhjälper felet (20 § KtjL), få ett prisavdrag (21 § första stycket KtjL) eller i vissa fall häva köpet (21 § andra stycket KtjL).


I ditt fall borde det först och främst bli aktuellt för verksamheten att avhjälpa felet, alltså att de rättar till felet så att tjänsten stämmer överens med det ni avtalat om (20 § KtjL). Jag skulle därför rekommendera att du vänder dig till verksamheten du köpt tjänsten av och påpekar att det är fel i tjänsten eftersom du inte fått det du betalat för. Detta kan du göra genom att exempelvis skicka ett mejl till dem. Du kan då också skriva i meddelandet att du önskar att verksamheten ska avhjälpa felet.


Du måste reklamera inom skälig tid
Om du vill klaga på tjänsten och kräva ett avhjälpande kan du inte vänta hur länge som helst. Detta kallas att du ska reklamera inom skälig tid från det att du märkt eller borde märkt felet (17 § första stycket KtjL). Däremot är du som konsument extra skyddad genom lagen och så länge du klagar på tjänsten inom två månader från det att du märkt eller borde märkt felet räknas det alltid som inom skälig tid. Den yttersta gränsen för reklamation är dock tre år, eller tio år när det gäller arbete på fast egendom.


Jag rekommenderar att du så snart som möjligt vänder dig till verksamheten med ditt meddelande om fel i tjänsten för att inte riskera att förlora rätten att klaga på felet (jämför 18 § KtjL).


Du kan också framställa krav på skadestånd
Utöver att klaga och kräva att verksamheten ska avhjälpa felet skulle du kunna kräva skadestånd för skada du lidit på grund av felet i tjänsten (se 31 § tredje stycket KtjL). Du har nämligen rätt till skadestånd om felet har orsakat skada för dig. Du kan framställa detta krav direkt till verksamheten och behöver således inte stämma dem i domstol. Det är däremot du som måste visa att du lidit skada på grund av felet.


Du kan vända dig till ARN
Om det däremot är så att verksamheten inte går dig till mötes i dina krav och vägrar att exempelvis avhjälpa felet kan du vända dig till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och anmäla händelsen. På så vis skulle ARN kunna se över tvisten och lämna en rekommendation på hur situationen ska lösas. Detta är kostnadsfritt.


Sammanfattning och avslutande råd
Sammanfattningsvis låter det som sagt som att det rör sig om ett fel i tjänst. Min rekommendation är att du inte börjar med att stämma verksamheten. Det riskerar att bli mycket dyrt och det är bättre att prova alternativa möjligheter före man stämmer. Först råder jag dig nämligen att skriftligt vända dig direkt till verksamheten och påpeka att det är fel i tjänsten samt att du önskar att de avhjälper felet. Du kan också i ett sådant fall kräva eventuellt skadestånd.


Om verksamheten vägrar att göra det du kräver kan du göra en anmälan till ARN. Du kan läsa mer om vad ARN kan göra samt göra en eventuell anmälan på ARN:s hemsida.


I övrigt rekommenderar jag dig att läsa mer om dina rättigheter och om hur du kan gå till väga i ett sådant här fall på Konsumentverkets hemsida Hallå Konsument, där det finns väldigt mycket lättillgänglig och pedagogisk information.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Om du behöver hjälp med att kontakta företaget och framföra dina krav kan även en av våra jurister hjälpa dig. Du kan boka tid med en jurist här.


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”