Vad kan man göra om man anser att en faktura hamnat på fel make i en bouppteckning?

FRÅGA
A o B är gifta och har 2 barn E o G. A o B skildes. Sedan gifte sig A med L. L inga barn o inga med A. Skrevs äktenskapsförord allt det L äger o förvärvar enskild egendom. (inga värden överhuvudtaget) Testamente: Om A avlider först L allt med full äganderätt. Om L avlider först hennes brorsbarn allt. A får bo kvar 36 mån. Men det står ingenting om vad som sker när L avlider sist. (har man missat eller har hon eget testamente?) L i ålder med As barn. A avled 2019. Särkullbarnen fick förfrågan som de besvarade med att de inte skulle komma på bouppteckningen och att de godkänner testamentet med förbehåll för laglott. Bpt godk Skatteverket sept I bpt : Att samtliga dödsbodelägare var närvarande. Särkullbarnen var inte närvarande. Finns fastighet 50/50 till taxvärde 2633kkr marknadsvärdet torde vara minst 4,000kkr. Lösöre 10kkr 50/50. Verkligt 200kkr Bland skulderna Latent beskattning 56kkr 50/50, Målerifaktura 85kkr 50/50. Målerijobbet beställt när A låg för döden. Kanske inte gjort vid hans bortgång utan förfakturerat. Om fakturan står på L skall den då belasta A i bpt. L kanske får hela rotavdraget. Särkullb ännu inte besked om arvskifte etc. Är det för sent att gå till Tingsrätten och få boutredningsman utsedd? Här finns ju mycket som talar för att särkullbarnen skall luras. Särkullbarnen har inte haft någon kontakt med Pappan och L trots att de försökt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer besvara frågan utifrån de frågeställningar som jag identifierar i texten. Skulle det vara så att jag missat en frågeställning i texten som du hade velat ha svar på ska du kontakta mig på min mejladress som jag kommer ange nedan.

Angående att det inte står vad som händer om L avlider sist i testamentet
I testamentet står det att om A avlider först, så ska L ärva allt med full äganderätt. Eftersom det är vad som skett i det här fallet, dvs att A dött före L, så är det den delen av testamentet som blir gällande. Innebörden av att någon av makarna avlider först är också att motparten avlider sist. Dör A först, kommer L alltså avlida sist. Testamentet reglerar således redan den situationen.

Ska fakturor som står på frun finnas med i den avlidnes bouppteckning?
I bouppteckningen ska det antecknas vilka skulder och tillgångar den avlidne hade på sin dödsdag (20 kap. 4 § ärvdabalken). Om fakturan står på frun, är det som huvudregel inte något som ska stå med på hans skulduppräkning i bouppteckning. Undantaget är däremot om det varit meningen att de gemensamt ska betala fakturan, exempelvis för att den avser gemensam egendom. I det här fallet verkar det röra sig om måleri. Om måleriet avser ett gemensamt hus är det en omständighet som tyder på att det också är något de avsåg att betala gemensamt, men om beställningen skedde i L:s namn när det stod klart att A skulle dö, kan det tyda på motsatsen. Dvs, att det är något som enbart belastar henne. Jag kan däremot inte ge klara besked i den här frågan, eftersom det just handlar om en bedömning.

Vad finns det för andra alternativ?
Ett alternativ är att överklaga bouppteckningen. Detta kan dock endast göras på den grunden att det finns formella fel i bouppteckningen, och inte fel som rör värderingen eller att en faktura tagits upp på fel make. Vilka formella krav som finns på en bouppteckning går att se i 20 kap. ärvdabalken, men ett exempel är att dödsbodelägare inte kallats till förrättningen. Överklagandefristen är på tre veckor från och med då man fick ta del av bouppteckningen (44 § förvaltningslagen). Här verkar det som att bouppteckningen registrerades i september, men om alla berörda parter inte ha fått se den förrän sedan högst tre veckor tillbaka, är det möjligt att överklaga den. Detta gör man genom att vända sig till Skatteverket.

I annat fall finns det en möjlighet att göra en tilläggsbouppteckning. Tilläggsbouppteckning upprättas om det är så att man exempelvis upptäckt en felaktighet i bouppteckningen, som då möjliggör att man kan lägga till en rättelse (20 kap. 10 § ärvdabalken). Att en skuld hänförts till fel make är en omständighet som kan rättas till genom en tilläggsbouppteckning. Men att man anser att egendom värderats felaktigt är dock inte något som normalt sett kan åtgärdas, såvida värderingen inte gått till på ett mycket udda sätt och avviker väldigt mycket från det riktiga värdet. En tilläggsbouppteckning måste förrättas inom en månad från dess att man fått reda på att det finns fel i bouppteckningen.

Skatteverkets hemsida kan man få tillgång till blanketten man ska fylla i för en tilläggsbouppteckning. Har man frågor kring hur den ska fyllas i och hur det går till i övrigt kan man ladda ner broschyren för bouppteckningar. Kort och gott kan man dock säga att en tilläggsbouppteckning går till på samma sätt som en vanlig bouppteckning.

Är det för sent att gå till tingsrätten och få boutredningsman utsedd?
Om bouppteckningen redan har blivit registrerad så går det inte heller att få en boutredningsman utsedd. En boutredningsman är till för att utreda vad som finns i dödsboet inför en bouppteckning (19 kap. 11 § och 15 § ärvdabalken). Har bouppteckningen redan blivit registrerad, finns det inga uppgifter som denne kan utföra.

Det kan dock finnas en möjlighet att få en boutredningsman utsedd för själva tilläggsbouppteckningen. Jag skulle därmed vända mig till tingsrätten och pröva den möjligheten.

Kan man göra något för att få till stånd ett arvskifte?
Är det så att arvskiftet dröjer allt för länge finns det möjlighet att begära en skiftesman (23 kap. 5 § ärvdabalken). En skiftesman kan se till så att ett arvsskifte sker. Ansökan om detta gör man hos tingsrätten.

Har du några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå, får du gärna höra av dig till pegah.fazli@lawline.se!

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (983)
2020-08-11 Kallelse till bouppteckningsförrättning
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?

Alla besvarade frågor (82723)