Vad kan man göra om ett testamente kränker laglotten?

2020-01-29 i Laglott
FRÅGA
Hej! Finns det något att göra efter det att 6 månader gått från och med att en person skrivit på ett testamente och därmed ger bort sin laglott?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om det finns någon möjlighet att klandra ett testamente, på grund av att det kränker laglotten, efter man blivit delgiven testamentet. Eftersom din fråga handlar om arv och testamente är det reglerna i ärvdabalken (här) som gäller.

Jämkning av testamentet måste ske inom sex månader

Den bröstarvinge som fått sin laglott kränkt genom ett testamente har möjlighet att begära jämkning av testamentet, se 7 kap 3 § ärvdabalken (här). Bröstarvingen måste begära jämkning inom sex månader från och med att bröstarvingen tagit del av testamentet. Jämkningen begärs genom att bröstarvingen informerar testamentstagaren, dvs. den som fått ärva genom testamentet, eller genom att väcka talan i domstol mot testamentstagaren. Om det har gått längre tid än sex månader sedan bröstarvingen blivit delgiven testamentet har rätten att kräva sin laglott gått förlorad.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (766)
2020-09-21 Ärver man en förälder trots ingen kontakt?
2020-09-17 Arvsrätt adoptivbarn
2020-09-13 Laglott och testamente
2020-09-12 Hur beräknar jag laglotten när min make avlidit?

Alla besvarade frågor (84372)