Vad kan man göra om ens laglott kränks på grund av gåva?

Kan min dotter använda sig av lagen om kränkt laglott efter att fem år gått sedan fastigheten getts bort som gåva till annan person?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Regler om arv och rätt till sin laglott återfinns i Ärvdabalken (ÄB).

Kort om laglott

Regler om rätt till sin laglott återfinns i 7 kap. ÄB. Ens laglott utgör halva sin arvslott, det vill säga hälften av den andel som annars ska tillfalla en vid ett arvskifte (7 kap. 1§ ÄB). Att man har rätt till sin laglott innebär att man har en lagstadgad rätt att åtminstone få ut hälften av ens arvslott, även om den avlidne skulle ha testamenterat bort samtliga tillgångar. Det är endast bröstarvingar som har rätt till sin laglott, det vill säga barnen till den avlidne (7 kap. 1§ ÄB)

Vad kan man göra om ens laglott blivit kränkt?

I det fall man ger en gåva till någon under ens livstid, så är det fritt fram att ge bort egendom så länge inte gåvan innebär att bröstarvingarnas laglotter kommer att kränkas. Om så är fallet så kan gåvan komma att återgå (7 kap. 4§ ÄB). Det framgår att fastigheten gavs bort för 5 år sedan. Det finns ingen tidsgräns för vilka gåvor som kan gå åter eller inte. Det centrala är om gåvan innebär att bröstarvingarna inte kommer få ut sin laglott, det vill säga om gåvan omfattar mer än hälften av ens kvarlåtenskap. Det gäller också att denna gåvan går att likställa med ett testamente där man förbereder sin arvsfördelning, det vill säga att det går att hävda att syftet med gåvan är att börja fördela sina tillgångar och således påverka arvsfördelningen. Det kan vara lätt att hävda att syftet varit att fördela sina tillgångar inför en arvsfördelning om gåvan är så pass stor att den kommer att påverka vad arvingarna får för arv. 

Om en gåva kränker laglotten så kan gåvan komma att återgå (7 kap. 4§ ÄB). Det framgår inte om den som gett gåvan är avliden eller inte, men det gäller att man påkallar jämkning inom ett år från det att bouppteckningen avslutats (7 kap. 4§ st 2 ÄB). Man ska då väcka talan i domstol om att gåvan ska återgå. 

Sammanfattning

Detta innebär för er del att det inte spelar någon roll att fastigheten gavs bort för fem år sedan. Det som är av central vikt är hur stora tillgångar som finns kvar efter det att fastigheten gavs bort och att gåvan kan likställas med ett testamente. Det gäller också att talan väcks inom ett år från det att en bouppteckning görs.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000