Vad kan man göra om ens ex vägrar flytta?

Hej! Jag vill att mitt ex ska flytta ut ur min lägenhet, men han vägrar! Han är skrivet med adressen hos mig men han står inte på hyreskontraktet! Vad kan jag göra? 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag uppfattar det som att du och ditt ex tidigare varit sambor och att du önskar bo kvar i den lägenhet som ni båda varit skrivna på, men vars kontrakt endast du står på. Din fråga aktualiserar i första hand sambolagen (SL) som gäller i det fall sambor inte har upprättat ett samboavtal. Eftersom det inte framgår att ni har skrivit något sådant antar jag att det inte finns. Det framgår inte heller om bostaden utgör det som i sambolagen kallas samboegendom eller enskild egendom, vilket jag kommer förklara närmare strax.


Vad gäller mellan sambor?

Bostad och bohag som sambor har förvärvat för gemensam användning räknas som samboegendom (3 § SL). När förhållandet upphör ska samboegendomen fördelas lika mellan samborna genom bodelning (8 § SL).

Situationen ser dock annorlunda ut om bostaden inte utgör samboegendom, eftersom den i sådana fall inte ingår i bodelningen. Om du t.ex förvärvade bostaden innan du blev tillsammans med ditt ex har bostaden inte förvärvats för gemensam användning och utgör därför inte samboegendom (3 § SL).


Övertaganderätt

Vad gäller gemensam bostad har den sambo som bäst behöver bostaden möjlighet att överta den i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning (16 § SL). Du kan med andra ord få bostaden på din lott om du visar att du har bättre rätt till den än ditt ex.


I det fall bostaden är din och inte utgör samboegendom finns en möjlighet för ditt ex att under vissa förutsättningar överta bostaden. Detta gäller i det fall ditt ex bäst behöver bostaden och att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt (22 § SL). Den här bestämmelsen tar främst sikte på det fall samborna haft barn tillsammans. Om det inte finns några barn i bilden gäller bestämmelsen endast om synnerliga skäl talar för det. Det är alltså högst osannolikt att ditt ex skulle kunna överta din bostad, förutsatt att inga barn är inblandade och det inte finns synnerliga skäl såsom ålder eller handikapp.


Vad kan du göra för att få din sambo att flytta?

Du har möjlighet att ansöka om en bodelningsförrättare vid tingsrätten som kan hjälpa dig genomföra en bodelning. Ditt ex kommer bli skyldig att flytta om bostaden tillfaller dig i bodelningen. Om ditt ex fortfarande vägrar att flytta kan du begära att bodelningsförrättarens beslut verkställs genom att ansöka om handräckning enligt 3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Detta görs hos Kronofogden och ditt ex åläggs på  så vis att flytta från bostaden genom s.k avhysning.


Jag hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning