Diskriminering av arbetsgivare

2020-01-25 i Trakasserier
FRÅGA
Hej, Igår skedde det en händelse då min arbetsgivare diskriminerade samt förnedrade mig på grund av min religion. Han vill väldigt ofta diskutera om min religion med mig på arbetsplatsen, vilket jag upplever olämpligt. Dessutom när det sker en diskussion frambringar han alltid en negativ ton samt generaliseringar om religionen som "det är väl mycket terrorism på grund av religionen", "religionen skapar mycket problem i världsdelen" och så vidare. Vad kan jag göra nu och vilka lagar kan stödja mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar regler som återfinns i diskrimineringslagen (DL), då lagen har till ändamål att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter (1 kap. 1 § DL).

Diskriminering?

Det du har blivit utsatt för är dels direkt diskriminering, dels trakasserier på grund av diskrimineringsgrunden religion. Det är fråga om direkt diskriminering i ditt fall då du har behandlats sämre av din arbetsgivare på grund av din religion, eftersom arbetsgivaren har haft en negativ ton och generaliserat din religion vid diskussioner, genom att han har uttalat sig med fördomar om religionen (1 kap. 4 § första punkten DL).

Det är även fråga om trakasserier då jag tolkar det som ett upprepat beteende från arbetsgivarens sida, eftersom han väldigt ofta vill diskutera din religion och han gör det på ett sätt som kränker din värdighet (1 kap. 4 § fjärde punkten DL).

Det råder ett diskrimineringsförbud för arbetsgivare mot sina arbetstagare (2 kap. 1 § första punkten DL). Därmed har din arbetsgivare brutit mot diskrimineringsförbudet. Om du väljer att anmäla eller kritisera din arbetsgivare på grund av den diskriminering du blivit utsatt för, får arbetsgivaren inte utsätta dig för repressalier (bestraffning) på grund av att du har anmält diskrimineringen (2 kap. 18 § DL).

Ersättning?

Eftersom din arbetsgivare har brutit mot diskrimineringsförbudet ska han betala diskrimineringsersättning till dig för de skador du lidit av diskrimineringen (5 kap. 1 § DL). Vidare ska arbetsgivaren också betala ersättning för eventuella ekonomiska skador som du har haft i följd av diskrimineringen, såsom mistad lön eller kostnader av olika slag (5 kap. 2 § DL).

För att eventuellt kunna få ersättning krävs det att du anmäler diskrimineringen till en domstol. När det gäller diskrimineringsärenden är det arbetsdomstolen du ska vända dig till (6 kap. 1 § DL). Diskriminerings-
ombudsmannen, en ideell förening eller en arbetstagarorganisation (facket) kan föra talan åt dig i domstolen om du vill det (6 kap. 2 § DL). Vidare är det arbetsgivaren som har utsatt dig för diskriminering som har bevisbördan, dvs. det är han som ska försöka bevisa att diskriminering inte har skett (6 kap. 3 § DL). Det är därmed inte du som behöver bevisa att diskriminering har skett, utan ansvaret ligger hos din arbetsgivare.

Jag hoppas att det löser sig för dig, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (69)
2020-10-14 Kan arbetsgivaren kräva att jag ska prata svenska i lunchrummet?
2020-08-26 Att anmäla någon för diskriminering vid en arbetsintervju
2020-07-21 Vad kan en arbetstagare göra när denne blir exkluderad på sin arbetsplats?
2020-03-24 Provocerad Uppsägning

Alla besvarade frågor (85361)