Vad kan man göra om ena maken vid bodelning undanhåller tillgångar?

2021-06-28 i Bodelning
FRÅGA
Bodelning: båda parter är skyldiga att redovisa skulder o behållning. Om den ena parten inte redovisar t. ex. Pensionspengar eller andra konton, vem kan då kräva att få insyn i dessa? Jurist, advokat el bodelningsförrättare kan det inte. Vilka möjligheter finns det att få fram dessa konton, vem har befogenhet till det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Från den dag att talan om äktenskapsskillnad väcktes fram tills att bodelning sker har makarna mycket riktigt en redovisningsplikt för sina tillgångar och skulder (se 9 kap. 3 § ÄktB). Denna redovisningsplikt omfattar både makarnas giftorättsgods och enskilda egendom.

Om makarna inte kan enas om bodelningen eller om man misstänker att den andra maken försummar sin redovisningsplikt kan maken ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare (se 17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförrättaren ska vid behov se till att en bouppteckning förrättas. Om en make där undanhåller uppgifter om sina tillgångar kan bodelningsförrättaren till tingsrätten yrka på att de ska förelägga och döma ut vite mot den maken (se 17 kap. 5 § första stycket ÄktB). En make kan även begära att den andra maken ska bekräfta riktigheten av sin bouppteckning inför domstol under ed (se 17 kap. 5 § andra stycket ÄktB). Även detta kan göras med föreläggande om vite.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2899)
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap
2021-10-18 Undanta egendom från bodelning
2021-10-18 Försäljning av samägt hus under skiljsmässa

Alla besvarade frågor (96471)