Vad kan man göra om en hundägare låter sina hundar springa lösa?

FRÅGA
Om en allmän väg går genom en gård och de har 4 stora dobermannhundar som är lösa hoppar på folk samt springer efter moped/cyklar och bilar. Hundarna kan även ligga mitt på vägen och inte vilja flytta sig. Hundarna kan dra sig bakom boningshuset uppåt 200 meter och ägarna uppehåller sig i stallet och inte vet var hundarna är någonstans. Min dotter blev jagad av 3 st med sin moped och var livrädd, då de nafsade och hon var på väg att köra i diket. Då var ägaren i stallet och hade ridlektion. Vad gäller om någon människa blir skadad, alternativt hunden blir påkörd. Har talat med dem att vi tycker det är otrevligt att de är lösa när ingen har uppsikt över dem.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem är ansvarig om en lös hund skadar en människa?

Som huvudregel i skadeståndsrätten gäller att den som av oaktsamhet orsakar en skada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Ägaren till en hund är dock skyldig att ersätta skador som hunden orsakar, oavsett om ägaren har varit oaktsam eller inte (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Detta kallas för strikt ansvar.

Om en hund orsakar en skada på en människa spelar det alltså ingen roll om ägaren har låtit hunden vara lös eller inte. Ägaren är ändå ansvarig för de skador som hunden orsakar.

Får man låta sin hund springa lös?

Hundägare är skyldiga att hålla sin hund under tillsyn för att förhindra att hunden orsakar skador eller olägenhet. Denna tillsyn ska utövas på det sätt som krävs med hänsyn till hundens natur och övriga omständigheter. (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter.)

Det finns inget generellt förbud mot att ha en okopplad hund. Däremot får Polismyndigheten meddela förelägganden som gäller mot den enskilde hundägaren, förutsatt att hundägaren anses brista i sin tillsyn (8 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Föreläggandet kan t.ex. innebära att ägaren tvingas hålla hundarna kopplade när de vistas utomhus.

En hundägare vars hundar har jagat en mopedist kan tala för att Polismyndigheten skulle kunna utfärda ett sådant föreläggande. Detta måste anses utgöra en olägenhet, och kan givetvis även innebära risk för skador. Att hundarna lägger sig på vägen skulle också kunna utgöra en olägenhet. Sammantaget är min bedömning, utifrån informationen i din fråga, att hundägaren brister i sin tillsyn.

Mitt råd till dig

Det är svårt för mig att avgöra vad Polismyndigheten kommer att göra med anledning av hundägarens bristande tillsyn över sina hundar. Jag rekommenderar därför att du kontaktar Polismyndigheten och berättar om situationen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97610)