Vad kan man göra om en bil är skadad när den kommer tillbaka från bilverkstaden?

FRÅGA
HejLämnade in min bil på bilverkstad och när jag hämtar ut den har den plåt o lack skador. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör en tjänst som en näringsidkare har utfört på din lösa egendom så är konsumenttjänstlagen tillämplig (1 § konsumenttjänstlagen).

Är tjänsten felaktig?

En näringsidkare ska utföra tjänsten fackmässigt och med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen (4 § konsumenttjänstlagen). Att återlämna bilen med skador är inte att anse som fackmässigt, vilket gör tjänsten felaktig även om skadan har uppstått genom en olyckshändelse (4 § och 9 § första stycket 1 punkten konsumenttjänstlagen). Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades, men i ditt fall bör det inte finnas några tvivel på att skadorna uppstod hos bilverkstaden (12 § första stycket konsumenttjänstlagen).

Vad kan du göra?

För att inte gå miste om dina möjligheter att åberopa felet så måste du meddela näringsidkaren detta inom skälig tid efter att du märkte eller borde ha märkt felet (17 § första stycket och 18 § konsumenttjänstlagen). Den skäliga tiden är inte absolut, men om man reklamerar inom två månader efter att man upptäckt felet så anses det alltid vara i rätt tid (17 § första stycket konsumenttjänstlagen).

Du har först och främst rätt att kräva avhjälpande, det vill säga att verkstaden reparerar felen som de har orsakat (20 § första stycket och 16 § konsumenttjänstlagen). Avhjälpande ska ske inom skälig tid efter att du har gett verkstaden möjligheten att göra det, och även om du inte kräver det har verkstaden rätt att avhjälpa felet så länge det sker inom skälig tid efter din reklamation (20 § konsumenttjänstlagen). Skulle inte felet avhjälpas så har du istället göra avdrag på priset (21 § första stycket konsumenttjänstlagen). I ditt fall blir förmodligen inte hävning aktuellt, eftersom jag tolkar din fråga som att detta är fel som har uppstått medan bilen var inne på verkstaden för att åtgärda något annat fel, och alltså är inte själva syftet med tjänsten förfelat vilket är ett krav för att hävning ska kunna krävas (21 § andra stycket konsumenttjänstlagen).

Sammanfattning

Eftersom näringsidkaren/ bilverkstaden utfört tjänsten oaktsamt och inte fackmässigt så är den att betrakta som felaktig. Förutsatt att du reklamerar inom skälig tid efter att du märkte felet så har du rätt att kräva felpåföljder. I ditt fall bör avhjälpande, vilket innebär att verkstaden ska åtgärda felen, bli mest aktuellt. Mitt råd till dig är att du därför vänder dig till bilverkstaden och framställer dina krav.

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (363)
2020-06-30 Vad kan göras vid säljarens dröjsmål?
2020-06-27 Renovering, konsumenttjänstlagen
2020-06-26 Beställning av vara som inte kommit fram
2020-06-18 Tio-årig ansvarstid i småhusentreprenad

Alla besvarade frågor (81800)