Vad kan man göra om den ena föräldern bryter mot domstolsbeslut om umgänge?

2020-12-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag och dotterns pappa har gemensamvårdnad. Nu har vi ett domslut på hur umgänget ska få se ut för hans del, om han bryter de och inte lämnar tillbaka dottern efter umgänget, vad kan jag göra då?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du skriver att det finns en dom som reglerar umgänget. Reglerna om verkställighet av domar om umgänge finns i 21 kap. föräldrabalken (FB).

Ett domstolsbeslut om hur umgänget mellan förälder och barn ska se ut ska följas. Om pappan bryter mot umgängesrätten kan du ansöka om verkställighet av domen i tingsrätten (21 kap 1 § FB). Verkställighet innebär att domstolen tvingar pappan att följa domen och att han kan bli skyldig att betala ett vite om han fortsättningsvis inte gör det (21 kap. 3 § 1 st. FB). Domstolen kan även besluta att barnet ska hämtas av polisen om domstolen anser att det krävs för att domen ska kunna verkställas. Det får bara ske om det ses som det enda sättet att få tillbaka barnet eller om det är nödvändigt för att undvika att barnet lider allvarlig skada (21 kap. 3-4 § FB).

Vid verkställandet av domen är det barnets bästa som ska prioriteras. Hänsyn tas till vad barnet vill med beaktande av barnets ålder och mognad (21 kap. 1 § FB). Är barnet tillräckligt gammalt och moget för att uttrycka sin vilja får verkställighet inte ske mot barnets vilja om det inte anses nödvändigt med hänsyn till barnets bästa (21 kap. 5 § FB).

Om en förälder vid flera tillfällen bryter mot en dom om umgänge kan det påverka den föräldern negativt då det är sådant som en domstol kan komma att ta hänsyn till i en framtida tvist om vårdnad, boende eller umgänge. Gemensam vårdnad bygger på att föräldrarna kan komma överens med varandra.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Frida Fahlgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (827)
2021-04-21 Kan mitt ex bli vårdnadshavare?
2021-04-17 Kan jag kräva ensam vårdnad?
2021-04-15 Vem betalar kostnader för umgänge?
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?

Alla besvarade frågor (91430)