Vad kan man göra om den andra föräldern inte följer dom om vårdnad, boende eller umgänge?

2017-02-04 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Mina barns mamma fick ensam vårdnad.I domslutet av Tingsrätten fastställdes att jag skulle ha insynsfullmakt och hur mitt umgänge med barnen skulle vara.Insynsfullmakten rev barnens mamma upp nästan direkt och nu har hon meddelat att jag inte får träffa eller ha kontakt med mina barn.Är detta rätt?Måste inte en domstol ändra de beslut som en domstol utfärdat.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I första hand bör du uppmana barnens mamma att följa domen men gör hon inte detta kan du ansöka om verkställighet av domen vid Tingsrätten enligt 21 kap 1§ Föräldrabalken (FB). Innan Tingsrätten beslutar om verkställighet kan rätten ge socialnämnden eller socialtjänsten i uppgift att få mamman att fullgöra domen frivilligt enligt 21 kap 2§ FB. Om rätten beslutar om verkställighet kan mamman föreläggas att vid vite fullgöra domen eller att barnet hämtas genom Polismyndighetens försorg enligt 21 kap 3§ FB. Du skulle annars enligt 6 kap 18§ FB kunna vända dig till socialtjänsten för att få samarbetssamtal mellan dig och mamman men dessa samtal är dock inget som hon måste gå på.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (854)
2021-07-31 Samarbetsproblem med den andra vårdnadshavare
2021-07-31 Skäl för ensam vårdnad
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?

Alla besvarade frågor (94568)