Vad kan man göra om den andra föräldern inte följer dom om vårdnad, boende eller umgänge?

Mina barns mamma fick ensam vårdnad.

I domslutet av Tingsrätten fastställdes att jag skulle ha insynsfullmakt och hur mitt umgänge med barnen skulle vara.

Insynsfullmakten rev barnens mamma upp nästan direkt och nu har hon meddelat att jag inte får träffa eller ha kontakt med mina barn.

Är detta rätt?

Måste inte en domstol ändra de beslut som en domstol utfärdat.

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I första hand bör du uppmana barnens mamma att följa domen men gör hon inte detta kan du ansöka om verkställighet av domen vid Tingsrätten enligt 21 kap 1§ Föräldrabalken (FB). Innan Tingsrätten beslutar om verkställighet kan rätten ge socialnämnden eller socialtjänsten i uppgift att få mamman att fullgöra domen frivilligt enligt 21 kap 2§ FB. Om rätten beslutar om verkställighet kan mamman föreläggas att vid vite fullgöra domen eller att barnet hämtas genom Polismyndighetens försorg enligt 21 kap 3§ FB. Du skulle annars enligt 6 kap 18§ FB kunna vända dig till socialtjänsten för att få samarbetssamtal mellan dig och mamman men dessa samtal är dock inget som hon måste gå på.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000