Vad kan man göra om bostadsrättsföreningen nekar andrahandsuthyrning?

2020-12-21 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Jag äger just nu en hyresrätt i Stockholm och håller på att genomföra ett köp av en bostadsrätt i Stockholm. Jag studerar just nu också på annan ort.Jag vill hyra ut bostadsrätten under perioden jag studerar och fortfarande stå skriven på min hyresrätt fram tills studiernas slut då jag vill flytta in i bostadsrätten och säga upp min hyresrätt. Jag har som anledning att hyra ut min bostadsrätt "studier på annan ort". Och jag vill stå kvar på min hyresrätt för att kunna ha någonstans att bo när jag är i Stockholm då jag kommer vistas där ibland.Och boende på annan ort är ordnat av skolan men där kan jag inte stå skriven.Min bostadsrättsförening vill just nu inte att jag hyr ut min bostadsrätt. Har dom rätt att neka mig? Vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har nekats samtycke från bostadsrättsföreningen att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. Detta regleras i bostadsrättslagen (BRL). Utgångspunkten är att det krävs samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse för att få hyra ut sin bostadsrätt i andra hand (7 kap. 10 § BRL).

Vad du kan göra om du nekas samtycke från styrelsen är att vända dig till hyresnämnden och ansöka om tillstånd (7 kap. 11 § BRL). Hyresnämnden ska ge tillstånd till att hyra ut i andra hand om du som bostadsrättshavare har skäl för att upplåta och styrelsen inte har någon befogad anledning att neka samtycke. Att du har studier på annan ort är oftast ett giltigt skäl för att upplåta i andra hand. Befogade anledningar för bostadsrättsföreningen att vägra samtycke tar sikte på den nya hyresgästens personliga kvalifikationer, såsom att denne tidigare blivit vräkt eller liknande. Den nya hyresgästens betalningsförmåga saknar betydelse eftersom att det är du som står på förstahandskontraktet som svarar för att betalning sker. I din ansökan om tillstånd hos hyresnämnden krävs det att du har med uthyrningstiden, anledningen samt vem du vill hyra ut till. Du ska även bifoga styrelsens beslut. Här kan du läsa mer om hur du ansöker. Om du vill ha mer rådgivning eller hjälp med att skriva din ansökan kan du boka tid med någon av våra jurister här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Erik Asp
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (668)
2021-04-12 När måste jag säga upp min andrahandshyresgäst?
2021-04-10 Jag har hyrt ut min bostadsrätt - När kan jag säga upp mina hyresgäster?
2021-03-30 Beaktansvärda skäl för att hyre ut hyresrätt i andra hand
2021-03-29 Andrahandsuthyrning tillåten

Alla besvarade frågor (91133)