Vad kan man göra när någon gör intrång i upphovsrätten?

Jag är författare till en bok inom kategorin Psykiatri/Psykologi/Genus.

Av en tillfällighet ser jag nu att den ligger tillgänglig gratis för nerladdning på en sida på internet.

Webbplatsen påstår sig ge tillgång till "mer än en miljon titlar", lite längre ner på sidan "tio miljoner titlar".

Är man som författare verkligen rättslös när det gäller vad andra mindre nogräknade gör med upphovsrättsligt material.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Man är inte rättslös som författare! Jag hoppas att mitt svar ska kunna bringa lite klarhet i dina rättigheter.

Enligt upphovsrättslagen (URL) har den som skapat ett litterärt verk upphovsrätt till verket (se 1 §). Upphovsrätten innebär bland annat att ingen får publicera materialet utan tillstånd från den som innehar rättigheterna till verket (se 2 §). Att publicera en upphovsrättsskyddad bok på internet är ett intrång i skaparens rättigheter.

Man kan överlåta sin upphovsrätt till någon annan (se 27 §). Det är ofta fallet när man publicerar sin bok genom ett förlag, så om din bok publicerats av ett förlag skulle jag råda dig att läsa igenom avtalet eftersom det i såna fall finns en möjlighet att förlaget har publicerat din bok på internet helt lagligt.

Att bryta mot upphovsrätt är ett brott som kan straffas med böter eller fängelse (se 53 §). Om upphovsrätten har kränkts har skaparen rätt att få skälig ersättning från den som har använt verket (se 54 §), i paragrafen räknas upp vad man kan få ersättning för.

Jag skulle råda dig att i första hand kontakta hemsidan och be dem ta ner din bok från sin hemsida och be dem ersätta dig för dina skador. Men om de vägrar så har du möjlighet att gå genom en domstol.


Med vänlig hälsning,

Rebecca AxelssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”