Vad kan man göra när man blivit utsatt för förtal?

2019-08-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej, om man blivit falskt anklagad för sexuella övergrepp mot barn, där angående ena barnet ledde till en förundersökning av polisen som lades ned för att bevis inte fanns och angående andra barnet endast ledde till förhör hos socialtjänsten som valde att lägga ned sin förundersökning eftersom även de såg att anklagelserna var falska. Angående anmälan kring detta är på grund av en pågående vårdnadstvist mellan mamman och pappan. Det är mamman som anklagat pappan för sexuellt övergrepp mot hennes dotter och även deras gemensamma son, för hon villa ha ensam vårdnad av sonen.Nu när polisutredningen är över utan bevis för anklagelserna, kan pappan väcka åtal mot mamman för dessa anklagelser? Ska tillägga att mamman måste ha spritt falska rykten i deras före detta gemensamma vänskapskrets där nu fler pekar ut mannen som pedofil även trots utredningen är nedlagd, att de öppet muttrar pedofil bakom hans rygg ifall de ses på den lokala butiken.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka handlingar som kan anses utgöra förtal.

Det beteende du beskriver utgör med största sannolik förtal. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar annan uppgift som syftar till att skada en person anseende hos andra kan göra sig skyldig till brottet förtal (5 kap 1 § BrB). Att påstå att någon är pedofil och att denne har begått sexuella övergrepp mot barn i syfte att vinna en vårdnadstvist bör rimligtvis anses som förtal.

Förtal är ett så kallad målsägandebrott. Detta innebär att åklagare som huvudregel inte får väcka åtal för förtal. Förfarandet ser istället ut så att åtal kan väckas genom initiativ från målsäganden i fråga, om det inte skulle finnas särskilda skäl för åklagaren att väcka åtal i ärendet. Särskilda skäl kan innebära exempelvis att det sker en stor spridning av påståenden på internet eller att påståenden lämnas till personer som känner den som utsätts för förtalet. Man kan generellt säga att ju allvarligare brottet är, desto starkare skäl finns det för åklagaren att väcka allmänt åtal.

Jag skulle rekommendera att man gör en polisanmälan av det inträffade där man också uttryckligen säger att man vill väcka enskilt åtal. Det är dock viktigt att komma ihåg att man vid enskilt åtal riskerar att få betala motpartens rättegångskostnader om man förlorar målet och den tilltalade frias.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1035)
2020-07-06 Möjligt att överklaga dom i brottmål på grund av att offentlig försvarare gjort ett dåligt jobb?
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?

Alla besvarade frågor (81798)