Vad kan man göra när grannar stör?

2019-02-26 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag är gammal sjuk och handikappad. En granne har uttalat sig till min bekant att det bara är att stoppa in hörselapparaten och flytta ut till en stuga i skogen om jag inte vill bli störd. Uppträdde stöddigt och lite hotfullt samtidigt. Vad görs om fastighetsvärden inte tar notis om detta och vad och var kan det anmälas. Ingen vill ta tag i saken då detta förekommit tidigare då tidigare grannar anmält och stört då jag och en bekant försökt tala med dem på ett vårdat och lugnt sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din information tolkar jag det som att du lever i en hyresrätt och har problem med grannar som stör. Du har pratat med grannarna och hyresvärden om störningarna men inget har hänt.

I 12 kap. 25§ Jordabalken (även kallad hyreslagen) framgår det att en hyresgäst ska se till att de som bor i hans eller hennes omgivning inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.

I 25§ framgår vidare att om det förekommer störningar i boendet, skall hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt, om denne är en bostadshyresgäst, underrätta social- nämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.

En avvägning får göras mellan vad som ska anses vara mindre störningar samt tillfälliga störningar och vad som ska anses vara en störning i boendet. Hänsyn ska exempelvis inte tas till känsliga personers uppfattning kring ljud.

Utifrån din information är det tyvärr inte möjligt för mig att avgöra om ljuden utgör störningar eller inte.

När du upplever störningar kan du ringa till Störningsjouren så kan de komma ut och göra en bedömning av ljudet. Om de bedömer ljudet som störande kan de knacka på hos grannen och be den personen dämpa sig. Störningsjouren kan rapportera om eventuella störningar till hyresvärden och även agera vittne i hyresnämnden.

Det du kan göra ytterligare, om inte störningarna upphör, är att höra av dig till hyresnämnden gällande detta. Nämnden kan medla i tvister som rör bostäder och kan se till att hyresvärden blir tvungen att ingripa om störningarna är av sådan karaktär att man som hyresgäst inte ska behöva tåla dem.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1404)
2019-08-17 Vad är uppsägningstiden vid dödsfall?
2019-08-17 Får jag övervaka min egen ytterdörr i hyresrätten med en övervakningskamera?
2019-08-12 Försäljning av ett uthyrt hus
2019-08-01 Har hyresgästen besittningsskydd?

Alla besvarade frågor (72058)