Vad kan man göra när en granne har en inneboende som agerar störande och hotfullt?

Jag har en knarkare som bor hos sin far, så han har inget hyreskontrakt så han kan inte bli vräkt. Men! Han har en tjuv och häleriverkstad där han säljer knark och tjuvgods och han har slagit ner mig därnere och nu vågar jag inte gå ut. Han dömdes för det men fortsätter som förut. Han är dömd för 60 grova brott och skiter i det och blir utsläppt igen bara efter 4 mån. Och han gör inbrott i allas källerförråd så det går inte att vara där.

Frågan: - Är det inte olagligt för en fastighetsägare att upprätthålla en lokal där det begår brottslig verksamhet? Jag har läst det eller hört det någonstans. Och bryter inte fastighetsägaren mot hyreskontraktet? Polisen säger att det är fastighetsägarens ansvar och fastighetsägaren säger att det är polisens sak, så sen skiter dom i allt och jag sitter kvar med Svarte Petter i källaren.

Ber om hjälp.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vem som är ansvarig för att en hyresgäst har en störande och hotfull inneboende och vad du som granne kan göra för att förbättra situationen. Utifrån det du skriver förutsätter jag att du bor i ett hyreshus och har en granne vars inneboende uppträder hotfullt och störande i husets allmänna utrymmen. Jag tolkar det även som att du misstänker att denna inneboende bedriver brottslig verksamhet inne i bostaden.

Hyresgästens användning av lägenheten

Regler för hyra regleras i 12. kap jordabalken. När det gäller hyra av bostadslägenhet får inte hyresgästen använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Det är alltså meningen att man ska bo i lägenheten, man får inte bedriva verksamhet eller liknande utan tillstånd från hyresnämnden (12 kap. 23 § JB). Man får alltså inte utan tillstånd bedriva någon form av verksamhet i sin bostad, oavsett om denna är "hederlig" eller av brottslig karaktär.

Störningar

När hyresgästen använder sin lägenhet ska han se till att grannarna inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra bostadsmiljön på ett sätt som inte bör tålas. Om det förekommer störningar ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse om att störningarna omedelbart ska upphöra. Hyresvärden ska även underrätta socialnämnden (12 kap. 25 § JB).

Ansvar för inneboende

En hyresgäst är ansvarig för skada som orsakats av någon som hör till hans hushåll eller är inneboende. Detta betyder att det är den som står på hyreskontraktet som ansvarar för att den inneboende inte orsakar skada eller störningar i bostaden och i tillhörande allmänna utrymmen (12 kap. 24 § JB).

Uppsägning av hyresavtalet

Hyresrätten är förverkad och hyresvärden får säga upp avtalet att upphöra i förtid om hyresgästen använder lägenheten för att bedriva verksamhet eller orsakar störningar och inte slutar med detta efter tillsägelser från värden (12 kap. 42§ JB). Detta innebär helt enkelt att hyresgästen inte får bo kvar i lägenheten. För att uppsägning ska få ske måste dock hyresvärden ha meddelat socialnämnden om störningarna.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du vänder dig till polisen och anmäler att du blivit misshandlad och att personen i fråga gör inbrott i källarförråden. Om detta inte hjälper och personen kommer tillbaka till huset och är fortsatt hotfull rekommenderar jag att du vänder dig till din hyresvärd. Din hyresvärd har skyldigheter mot dig som hyresgäst och det är dessutom i hyresvärdens intresse att ha hyresgäster som inte stör sina grannar och exempelvis bedriver brottslig verksamhet. Om din hyresvärd inte agerar mot din granne tycker jag att du ska vända dig till Hyresnämnden och ansöka om medling. Mer information om hur hyresnämnden kan hjälpa dig hittar du här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma BergmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”