FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt09/10/2022

Vad kan man göra när en ex-partner vägrar umgängesrätt?

Hej Mitt ex håller våra gemensamma barn ifrån mej har umgesrätt med båda barnen 14.11 år 14åring e bestämt att hon får komma när hon själv vill mellan oss 11åringen håller han ifrån mej har inte sett henne på en månad nu. Sist d var umgängets dagar så frågade pappan om hon ville till mej vilket hon ville hon ringde å var så glad att hon skulle komma till mej då pappan skulle skjusa henne till mej. Hon kom aldrig svarade inte mera i telefonen. Han skickar medelanden om att vi ska reda ut något på familjerätten..vad vet jag inte. Ex har bråkat å stökat ilänge så jag vet inte om jag orkar med detta längre.. Beskyller mej för själa pengar av barnen Hotar mig med att jag aldrig ska få göra saker jag aldrig gjort mera.. Jag är så lessen upprörd å arg.. Mest för att ex lurar 11åringen.. Hon vill vara med mej helst hela tiden Vilket hon har uttryckt sig iskolan etc familjerätten vet oxå om det. Vad kan jag göra som mamma till mina barn Å vad kan barnen göra för att d ska få höras om deras villja.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

I mitt svar kommer jag att hänvisa till föräldrabalken (FB) som reglerar föräldrars skyldigheter och rättigheter.  Av din fråga framgår att du har umgängesrätt och jag tolkar det som att barnen inte bor hos dig. Jag tolkar det även som att det finns specifika dagar som du har rätt till umgänge med din yngsta dotter eftersom du i din fråga nämner “umgänges dagar”. I mitt svar kommer jag att beröra vad som gäller om en domstol har beslutat att du har umgängesrätt eller om du och ditt ex har avtalat om detta. Observera att ett avtal om umgänge endast är giltigt om socialnämnden har godkänt avtalet ( 6 kap. 15 a § FB). Om du och ditt ex själva har kommit överens om hur umgänget ska se ut (och detta inte godkänts av socialnämnden) kommer det vara svårt att rättsligt hävda att du har umgängesrätt. 

Vad kan en domstol juridiskt göra gällande umgängesrätt?

Inom juridiken kan en domstol avgöra i frågor som berör vårdnad, boende och umgänge. När en fråga som berör umgänge prövas i domstol så är det barnets bästa som är avgörande ( 6 kap. 2a § FB). Vid en sådan prövning tar domstolen hänsyn till om barnet kan fara illa men även att barnet har ett behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Som barn har man rätt att få information och få möjlighet att framföra sina åsikter angående vårdnad, boende och umgänge, dock beaktar domstolen barnets ålder och mognad ( 6 kap. 2 b § FB). Dina döttrar är 14 år respektive 11 år. Vid 14 års ålder tar domstolen vanligtvis hänsyn till barnets åsikter, men vid 11 års ålder kan domstolen anse att barnet inte är tillräckligt mogen och för ung för att hennes åsikter ska påverka domstolsprocessen. Som förälder har du alltid rätt att föra en talan om umgänge ( 6 kap. 15a§ FB). Detta innebär att en domstol kan besluta att du har umgängesrätt till dina döttrar. Dina döttrar har alltid rätt till umgänge med en förälder som dem inte bor med ( 6 kap. 15 § FB). Både du och ditt ex har ett ansvar att möta barnens behov av umgänge med dig. 

Om en domstol sedan tidigare har bedömt att du har umgängesrätt och ditt ex hindrar denna umgängesrätt kan en domstol verkställa domen ( 21 kap. 1 § FB). Att verkställa en dom innebär att domstolen kommer kräva att umgänget genomförs, detta kan exempelvis innebära att ditt ex måste betala ett vite om han inte tillåter barnen att träffa dig. I extrema fall kan även domstolen besluta att polis ska hämta barnen så att dem får umgås med dig, detta är dock ovanligt ( 21 kap. 3 § FB). Först kommer domstolen undersöka om du kan få träffa dina barn frivilligt, för att uppnå detta kan domstolen utse en medlare som ska hjälpa dig och ditt ex att komma fram till en lösning (21 kap. 2 § FB). Du har även rätt i en domstol att kräva att umgängesrätten ändras på så sätt att du får träffa din dotter oftare, då beaktas om ett ökat umgänge med dig utgör din dotters bästa. Att ditt ex hindrar din dotter från att träffa dig på utsatta umgängesdagar kan ses som umgängessabotage, detta kan vara till din fördel i en domstolsprocess eftersom det reflekterar negativt på ditt ex.

Vilka alternativ finns det som inte involverar en domstolsprocess?

En domstolsprocess kan bli dyrt och mentalt påfrestande för alla inblandade, inte minst barnen. Därför är inte alltid en domstolsprocess det bästa alternativet i denna typ av situation. I stället för att få rättslig hjälp via domstol så kan du och ditt ex vända er till familjerätten. Via familjerätten kan ni ha samarbetssamtal ( 6 kap. 18 § FB). Samtalen har som syfte att du och ditt ex ska kunna diskutera umgängesrätten och förebygga potentiella konflikter. Ni kan även få hjälp att upprätta ett bindande juridiskt avtal som reglerar umgängesrätten (6 kap. 17a § FB). Om ni redan har skrivit ett sådant avtal men önskar att göra ändringar eller ingå ett nytt avtal kan familjerätten hjälpa er med detta. 

Vad kan du göra i denna situation?

Av din fråga framgår att ditt ex vill reda ut något i familjerätten. Träffa honom i familjerätten, diskutera det ditt ex vill reda ut men även din rätt till umgänge med dina döttrar. Att han inte låter dig träffa din dotter trots att du har umgängesrätt är mycket allvarligt och det är viktigt att ni diskuterar detta. Du kan kräva att få träffa dina döttrar och om ni kommer överens kan ni skriva ett umgängesavtal eller ändra ett befintligt avtal om ett sådant existerar. Om det finns ett umgängesavtal sedan tidigare och ditt ex efter samtalet fortfarande förhindrar umgänge har du rätt att kräva verkställighet av avtalet. Detta sker på samma sätt såsom jag beskrivit ovan gällande verkställighet av ett domstolsbeslut. 

Om ni inte kan komma överens blir det sista alternativet att du för en talan i domstol. Om domstolen tidigare bedömt att du har umgängesrätt så har du rätt att föra en talan om verkställighet. Om någon sådan dom inte existerar har du rätt att föra talan om umgängesrätt. Vid dessa typer av domstolsprocesser beaktar alltid domstolen vad som utgör barnets bästa och dem ska även tillåta dina barn att få information och uttrycka sina åsikter. Dina barn kommer därmed kunna uttrycka sin vilja. Eftersom din yngsta dotter endast är 11 år kan detta innebära att domstolen anser att hennes åsikt har en begränsad betydelse inför beslutet om umgängesrätt. Eftersom en domstolsprocess kostar pengar och kan upplevas som mentalt krävande rekommenderar jag dig endast detta som ett sista alternativ, det bästa att göra är att först vända sig till familjerätten. Om du väljer att starta en domstolsprocess skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med en jurist som har erfarenhet inom familjejuridik för att säkerställa att processen sker så smidigt som möjligt. 

Vad gäller sammanfattningsvis?

Av din fråga framgår inte hur din umgängesrätt är fastställd och detta påverkar i viss mån vad du bör göra i denna situation. Jag skulle rekommendera dig att kontakta familjerätten för att diskutera med ditt ex hur ni ska lösa den uppkomna konflikten om umgänge. Ni kan exempelvis få hjälp att skriva ett avtal om umgänge eller ändra ett redan befintligt sådant. Om ni inte kommer överens kan du föra en talan i domstol om att du har umgängesrätt eller att en tidigare dom eller avtal om umgängesrätt ska verkställas. Om en domstolsprocess startas har även dina döttrar en rätt att få göra sin vilja och sina åsikter hörda, beroende på barnens ålder och mognad kan det påverka domstolsbeslutet. I första hand bör du dock kontakta familjerätten eftersom en domstolsprocess kan bli långdragen, mentalt krävande och kostsam. Om du väljer att föra en talan i domstol rekommenderar jag även att du tar kontakt med en jurist som har erfarenhet av familjejuridik.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”