Vad kan man göra för att skydda barnet från att barnets far inte kommer kunna spendera hennes arv?

2020-09-04 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Har en fundering kring särkullsbarn.Har en dotter som jag fick i ett tidigare förhållande. Om jag skulle avlida så kommer hon ärva mig och hon är minderårig. Kontakten med hennes pappa är långt ifrån bra och han har lite problem med sin ekonomi.Skulle han kunna spendera min dotters arv eller tvinga min sambo som äger hälften av huset att lösa ut henne direkt? Vad kan man göra för att skydda henne från att hennes far inte kommer kunna spendera hennes arv?
SVAR

Hej!

Jag förstår det som att du vill se till att det arv din dotter får från dig den dagen du avlider är skyddat från barnets far. Jag kommer därför svara på vad som gäller samt ge dig en tänkbar handlingsplan.

Den som är under 18 år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än vad som gäller enligt lagen eller enligt villkor genom exempelvis testamente. (9 kap.1 § föräldrabalken)

Jag utgår från att du och din dotterns pappa har en gemensam vårdnad om barnet. Detta innebär att han ska vara ensam vårdnadshavare efter du avlider (6 kap. 9 § 1 stycket föräldrabalken). I sådant fall bestämmer han som ensam förmyndare hur ditt barns tillgångar ska använda (13 kap. 1 § föräldrabalken).

Det finns dock några saker du kan göra för att begränsa din dotters pappa rätt att bestämma över dotterns tillgångar.

Överförmyndarkontroll

I Sverige gäller att om ett barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp (47 300 kr x 8 = 378 400 kr för 2020) står förvaltningen av tillgångarna under viss kontroll av överförmyndaren. Det betyder att din dotters pappa ska meddela överförmyndaren senast en månad efter din dotters tillgångar överstiger det angivna beloppet.

Överförmyndarspärr

När ett barn får pengar genom arv, testamente eller försäkring och det utbetalade beloppet överstiger ett prisbasbelopp ska den som betalar ut beloppet sätta in detta på ett överförmyndarspärrat konto i bank. För uttag från konto som är överförmyndarspärrat krävs överförmyndarens samtycke. För att ansöka om överförmyndarens samtycke ska en skriftlig begäran skickas in till överförmyndaren. Vid begäran om uttag kontrolleras om förmyndarna förekommer i Kronofogdens register samt hos socialtjänsten.

Särskild överförmyndarkontroll

Du kan också upprätta ett testamente med ett villkor om att förvaltningen av en viss egendom som barnet har fått i arv sker under överförmyndarens kontroll. Det är ett annat sätt att få överförmyndarens kontroll över barnets tillgångar oavsett värdet. Din dotters pappa kommer behöva fråga efter överförmyndarens samtycke för att kunna få ut barnets pengar.

Särskild förvaltning

Du kan också genom testamente utsätta en särskild förvaltare som kommer ha samma funktion som överförmyndare. Skillnaden där är att du kan välja en person som du litar på.

Överförmyndaren eller överförmyndarnämnden finns i varje kommun. Kontakta gärna en överförmyndare i din kommun för att få mer information om deras tjänster.

Sammanfattning,

Överförmyndarkontroll och överförmyndarspärr är två säkerhetsventiler som uppstår automatisk när ditt barn får sitt arv. Det finns två nackdelar med dessa. Den ena är att de aktualiseras efter att tillgångar uppgår till ett visst belopp. Den andra är att överförmyndaren kan släppa på kontrollen om ditt barns far kan visa att han sköter sin ekonomi.

Särskild överförmyndarkontroll eller särskild förvaltare är säkrare sätt att skydda barnets tillgångar. I båda fall måste du upprätta ett testamente. Våra jurister på Lawline kan hjälpa dig med att formulera ditt testamente! ( www.lawline.se/boka)

Nuvarande samboförhållandet och samäganderätt.

En sambo har inte rätt att ärva den efterlevande sambo om det inte finns ett testamente till förmån för varandra.

Det är naturligt att du vill skydda din sambo från att sälja bostaden för att lösa ut din dotter samtidigt som du önskar att tillgodose din dotterns rätt att ärva efter dig. En lösning till detta är att låta ditt barn ärva din del av bostaden men ge din efterlevande partner en nyttjanderätt till din del av bostaden under viss tid. Nyttjanderätten kan villkoras på olika sätt. Kontakta Lawline för att få hjälp med att upprätta ett avtal om nyttjanderätt. Du kan boka en tid med en erfaren jurist på Lawlines webbsida.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Har du vidare funderingar, är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Orysia Sich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (823)
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?

Alla besvarade frågor (98669)