Vad kan man göra för att kräva en bodelning?

2017-10-10 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Min sons ex har tömt deras gemensamma hem på alla saker. det ska väl göras en bodelning?dom har bott tillsammans i över tio år och har fem barn tilsammans.. Är det att betrakta som stöld, och vad kan man göra åt saken.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om din son var gift med sitt ex eller om de "bara" varit sambo. Beroende på om de varit gifta eller inte blir det olika lagar som gäller, se äktenskapsbalken samt sambolagen. Dock är reglerna när det gäller upphörande av förhållandet och bodelning i stort sätt samma i båda lagarna. För att göra det tydligt kommer jag att dela upp mitt svar i två delar där jag i ena delen svarar utifrån att din son varit gift, och i den andra delen utgår jag ifrån att han och hans ex var sambos.

Vad gäller för äktenskap?
När ett äktenskap avslutas ska en bodelning ske, se 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. Bodelningen innebär att allt giftorättsgods ska delas lika mellan makarna så att de båda får saker till ett lika värde. Giftorättsgods är all egendom som makarna äger som inte har gjorts till enskild egendom, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Exempel på när egendom räknas som enskild egendom är om personen fått egendomen i arv eller gåva där det stått i testamentet/gåvobrevet att egendomen ska vara enskild, se vidare 7 kap. 2 § äktenskapsbalken.

Vad gäller för samboförhållande?
När ett samboförhållande avslutas kan den sambo som vill begära en bodelning, se 8 § sambolagen. Bodelningen innebär att all samboegendom ska delas mellan samborna så att de båda får saker till ett lika värde. Samboegendom är all egendom som samborna äger tillsammans, som de köpt för gemensamt bruk, se 3 § sambolagen. En begäran om bodelning måste framställas inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde, se 8 § 2 st. sambolagen.

Slutsatsen av detta är att oavsett om förhållandet mellan din son och hans ex varit äktenskap eller samboförhållande har din son rätt att begära en bodelning.

Vad kan din son göra för att kräva en bodelning?
Det vanliga är att en bodelning görs tillsammans av samborna/makarna där man kommer överens om en fördelning som känns rättvis för båda. En bodelning görs genom att samborna/makarna tillsammans skriver ett avtal där de skriver hur de vill att de gemensamma tillgångarna ska fördelas. Om exet inte går med på att genomföra en bodelning skulle jag råda din son att antingen ta kontakt med en familjerättsjurist som kan hjälpa honom att begära en bodelning och även hjälpa till med bodelningsavtalet.

Ett annat alternativ för din son är att ta kontakt med tingsrätten för att begära en bodelningsförrättare, se 17 kap 1 § äktenskapsbalken. Det är domstolen som utser bodelningsförrättaren och denne ser då till att bodelning sker. När man lämnar sin ansökan om bodelningsförrättare tillkommer en ansökningsavgift på 900 kronor. Förutom ansökningsavgiften tillkommer även kostnader för bodelningsförrättarens arbete (arvodet). Dessa kostnader ska samborna/makarna dela lika på, se 17 kap. 7 § 2 st. äktenskapsbalken. Mer information om bodelningsförrättare hittar du här.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2918)
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (97580)