Vad kan man göra för att en gåva inte ska anses vara ett förskott på arv?

2021-04-19 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag har 3 syskon, men mina föräldrar vill att jag tar över gården när de dör. Om jag redan nu köper det, hur lång tid skall man äga det för att det inte skall anses vara förtida arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som handlar om förskott på arv regleras i ärvdabalken. Huruvida ditt köp av dina föräldrars gård anses vara förskott på arv är dock inte beroende av hur lång tid du äger det, utan avgörande är om köpet kan anses vara en gåva. Jag kommer därför att förklara mer utförligt för vad som gäller men en sammanfattning kommer även finnas längre ner i texten.

Klassificering av gåva för köp av fastighet är beroende av priset

Det framkommer inte i din fråga till vilket pris du skulle köpa gården för, vilket kan få betydelse för om köpet ses som en gåva eller inte och därmed om det ska anses vara förskott på arv.

Om köpet överstiger taxeringsvärdet på fastigheten (normalt 75% av marknadsvärdet) så anses överlåtelsen normalt inte vara en gåva och därmed inte förskott på arv.

Om köpet däremot understiger taxeringsvärdet, kan överlåtelsen anses vara en gåva och kan därmed räknas som förskott på arv (se RÅ 1981 1:29).

Större gåvor presumeras vara förskott på arv

Ärvdabalken utgår från att arvlåtaren, det vill säga dina föräldrar, vill behandla sina barn lika och att de barn som inte fått gåvor ska få kompensation. Lagen presumerar därför att det är fråga om förskott på arv om inte arvlåtaren föreskrivit annat genom exempelvis gåvobrev alternativt att det med hänsyn till omständigheterna måste ansetts ha varit avsett annat (6 kap 1 § ärvdabalken).

För att undvika att köpet ska ses som ett förskott på arv kan arvlåtaren upprätta ett gåvobrev där det framgår att köpet av fastighet inte ska ses som förskott på arv (6 kap 1 § ärvdabalken).

Sammanfattning

Om du köper gården till ett värde som överstiger taxeringsvärdet, så anses överlåtelsen inte vara en gåva och därmed inte ett förskott på arv.

Om du däremot köper gården till ett värde som understiger taxeringsvärdet, kan överlåtelsen anses vara en gåva och därmed räknas som förskott på arv.

Om gården anses vara en gåva presumeras det vara förskott på arv. Denna presumtion kan dock brytas om det upprättas ett gåvobrev som förtydligar att gåvan inte ska ses som förskott på arv.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1227)
2021-05-13 Förskott på arv – köp till underpris
2021-05-13 Hur göra för att det ej ska bli förskott på arv?
2021-05-10 Kan man få förskott på arv med villkor om återbetalning
2021-05-02 Förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92257)