Vad kan man göra åt grannens pojkvän som stör?

2019-09-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej min grannes pojkvän håller på att störa mig och min man hela tiden och han är alltid full, han är inte skriven på adressen hos grannen, men han bor där, han står inte på kontraktet, han är ju skriven på en annan adress, hyresvärden vet om det, och vad grannens pojkvän håller på med, vad kan man göra så det får ett slut, jag mår dåligt psykiskt, och vågar inte gå ut, han bor ju hos min granne och han står inte på kontraktet,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 12 kap. 25§ Jordabalken (JB) stadgas att en hyresgäst ska se till att de som bor i omgivningen inte ska utsättas för störningar som försämrar deras bostadsmiljö. Det ska röra sig om störningar som man inte skäligen ska behöva tåla. Hyresgästen ska utöver detta vid användning av lägenheten iaktta allt som krävs för att bevara ordning, gott skick och sundhet inom fastigheten.

Din granne ska se till att dennes bekanta, i detta fall dennes pojkvän, inte stör övriga hyresgäster. Jag vet inte vad för störningar det rör sig om men jag utgår från att det rör sig om mindre vanligt förekommande störningsmoment som inte ska behöva tålas. Vidare så ska inte du/ni behöva känna er otrygga på grund av er grannes beteende.

Jag skulle uppmana er att prata med er hyresvärd, även om ni redan har gjort det, för att upplysa honom om hur ni upplever situationen och be honom ge grannen en tillsägelse i enlighet med 12 kap. 25§ 2 st. JB.

Om inte störningarna upphör efter det kan hyresvärden välja att säga upp hyresavtalet med grannen.

Om hyresvärden inte tar tag i problemet skulle jag uppmana er att vända er till Hyresgästföreningen för att få deras bedömning och hjälp. Vidare kan ni vända er till hyresnämnden som kan pröva frågan och besluta om någon åtgärd ska vidtas mot grannen.

Vidare så anser jag att ni bör försöka samla på er "bevis" genom att föra anteckningar när och hur störningarna tar sig uttryck. Ni kan även kontakta störningsjouren som då kan åka till er, lyssna på störningarna och föra egna anteckningar som sedan kan ges till hyresvärden.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1538)
2020-02-17 Hur många personer får bo tillsammans i en lägenhet?
2020-02-17 Kan en hyresvärd ha maxtak för antal boende i en lägenhet?
2020-02-16 Har en hyresvärd rätt till en reservnyckel?
2020-02-13 Vad gör jag om min hyresvärd inte uppfyller sina skyldigheter angående lägenhetens standard?

Alla besvarade frågor (77210)