Vad kan man få för påföljd för narkotikainnehav för eget bruk?

2021-04-30 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej blev tagen av polisen med omkring 1,5g kokain, har ingen anning om hur mycket utblandat det var. Fick åka till polisstationen och ha förhör samt lämna drogtest. Jag erkände till att det var för eget bruk samt att jag kommer vara positiv på testet. Polisen sa att detta skulle leda till böter. Men finns det chans att jag får fängelse? Är 19 år och är aldrig tidigare straffad uppskattar svar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över vad påföljden för innehav av narkotika kan tänktas bli. Reglerna om narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL) och reglerna om påföljdsbestämning i brottsbalken (BrB).

Straffskalan

Innehav av narkotika för eget bruk är kriminaliserat och har en straffskala som sträcker sig från fängelse i 14 dagar till tre år (1 § NSL). Narkotikabrott kan docka anses vara ringa bland annat med hänsyn till mängden narkotika, och då är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Vad gäller bland annat kokain har det i förarbetena uttalats att de inte bör bedömas som ringa annat än vid enstaka innehav av en mycket obetydlig mängd (prop. 1992/93:142 s. 16 f.). HD ansåg i NJA 2008 s. 653 att innehav av 0,73 g kokain var att bedöma som narkotikabrott av normalgraden. Sannolikt kommer ditt innehav alltså inte att bedömas som ringa narkotikabrott.

Straffvärdet

När man bestämmer påföljd för ett brott tar man hänsyn till brottets straffvärde som ska fastställas inom brottets straffskala (29 kap. 1 § BrB). Det är svårt att göra en uppskattning av vad straffvärdet för ditt narkotikabrott kan tänkas vara, men eftersom det rör sig om en förhållandevis liten mängd narkotika du innehaft enbart för eget bruk så bör det vara relativt lågt. Du var även 19 år då du begick brottet och om någon begått brott före 21 års ålder ska detta särskilt beaktas vid straffmätningen, vilket också talar för ett lägre straffvärde (29 kap. 7 § BrB). Det finns då också möjlighet att döma ut lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (29 kap. 7 § 1 st). För narkotikabrott av normalgraden är det lägsta föreskrivna straffet fängelse i 14 dagar, vilket är det lägsta fängelsestraff som kan dömas ut i Sverige (26 kap. 1 § 2 st BrB). Ett lindrigare straff skulle då vara böter.

Påföljd

Vid val av påföljd finns en presumtion mot fängelse, man ska alltså hellre välja en lindrigare påföljd (30 kap. 4 § BrB). Det finns ett antal omständigheter som kan bryta denna presumtion mot fängelse: brottslighetens straffvärde, brottslighetens art och återfall. Straffvärdet kommer i ditt fall som ovan nämnt antagligen vara lågt, när det rör om innehav av en förhållandevis begränsad mängd kokain för eget bruk rör det sig sannolikt inte heller om ett artbrott, även om narkotikabrott anses vara allvarliga. Du skriver även att du inte tidigare begått brott. Presumtionen mot fängelse borde därför fortsatt gälla. Om man begår brott efter man har fyllt 18 men innan man fyllt 21 är möjligheten att döma ut fängelse dessutom ännu snävare. Fängelse får då utdömas endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det (30 kap. 5 § 2 st BrB).

Min bedömning är att med hänsyn till din ålder, då du är tidigare ostraffad och då det enbart rör sig om en förhållandevis liten mängd narkotika avsedd för eget bruk så är det troligt att påföljden enbart kommer bli böter. Detta beror dock på straffvärdet, vilket jag har svårt att uttala mig närmare om eftersom jag inte känner till övriga omständigheter kring brottet. Skulle det vara så att domstolen inte anser det aktuellt att föreskriva ett lindrigare straff än vad som anges i straffskalan för narkotikabrott av normalgraden kommer du sannolikt inte dömas till fängelse oavsett utan till villkorlig dom eftersom det krävs särskilda skäl för att döma till fängelse då du är under 21 (27 kap. 1 § BrB). Den villkorliga domen brukar i så fall förenas med dagsböter (30 kap. 8 § BrB).

Jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett mer exakt svar men hoppas att du har fått lite vägledning kring din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (552)
2021-10-11 Är Tetrahydrocannabinol olagligt?
2021-10-07 Påföljdsalternativ vid narkotikabrott
2021-10-03 Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (96356)