Vad gäller när sambor flyttar isär?

Hej! Jag om min sambo har nyligen separerat. Vi har varit ett par i 6,5 år och han köpte lägenheten (bostadsrätten) som vi bor i efter att vi hade varit ett par i ett år för att vi båda skulle bo där tillsammans. Jag pluggade vid tiden och har inte bidragit till själva köpet på lägenheten. Vi har nu bott i lägenheten i cirka 5,5 år och har nu valt att separera. Jag förstår att sambolagen gäller för oss? Men min fråga är, jag vill inte begära bodelning utan vill få en generösare summa för möbler etc. Så jag får en kontantinsats så jag kan köpa mig en egen lägenhet, är detta möjligt att begära?

Lägenheten köptes för 1,550 000 och är enligt mäklare idag värderad till minst 2,700 000. Först delade vi på avgiften och han betalde ränta och amortering själv, men nu för två år sedan började jag betala hela avgiften (2500kr) varje månad. Kan jag baserat på denna info motivera att jag bör få en generösare summa än bara möblernas värde, som jag kan nyttja som kontantinsats? Vad skulle jag rimligen kunna begära?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger gäller reglerna i sambolagen (SamboL). Sambor definieras i lagen som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § första stycket SamboL). När ett samboförhållande upphör, exempelvis genom att samborna flyttar isär, ska bodelning ske om en sambo begär det (8 § första stycket SamboL). I bodelning delas normalt all egendom som är samboegendom lika mellan samborna, oavsett vem som betalat för egendomen. Detta inkluderar bl a bostad och bohag (möbler osv) som köpts för gemensam användning (3 § och 8 § första stycket SamboL). I bodelning ingår däremot inte egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § första stycket SamboL).

Lagen är till största del dispositiv. Det innebär att sambor kan avtala om att andra regler ska gälla framför lagens bestämmelser. Du och din sambo kan därför själva komma överens om hur fördelningen av er egendom ska se ut. Till exempel skulle du kunna föreslå att du får en ”generösare summa” istället för att begära bodelning, eller att din sambo köper ut din andel i bostaden som annars skulle tillfalla dig vid en bodelning.

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning