Vad kan kronofogden utmäta när man är inneboende?

Hej,

Om man är inneboende och har skulder kvar hos kronofogden, vad kan då kronofogden utmäta i lägenheten?

Vi har har papper och avtal som är signerade på att jag är inneboende.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta vad kronofogden kan utmäta. Jag förstår det även som att du räknas som inneboende till din hyresvärd och att ni därför inte har något parförhållande. Regler gällande utmätning finns i Utsökningsbalken, UB (här).

Kan egendomen i lägenheten utmätas?

Det finns en allmän utgångspunkt som säger att utmätning av lös egendom bara får ske av egendom som tillhör gäldenären eller egendom som förutsätts tillhöra gäldenären, se 4 kap 17 UB (här). Om gäldenären är sambo vid tidpunkten för utmätningen finns det en särskild bestämmelse i lagen som gäller, se 4 kap 19 § första stycket UB (här). I och med att jag förstår din fråga som att du inte är sambo, utan inneboende, bör istället bestämmelsens andra stycke gälla, se 4 kap 19 § andra stycket UB (här).

Den bestämmelsen bör kunna användas på lös egendom som finns i lägenheten och som både du och hyresvärden har tillgång till. För att kronofogden ska få utmäta lös egendom som finns i lägenheten måste det framgå att egendomen tillhör dig, det vill säga att det är du som äger den. Man kan säga att man förutsätter att egendomen förutsätts vara din hyresvärds och kronofogden måste kunna styrka att egendomen tillhör dig för att ha rätt att utmäta den.

Sammanfattning

Det är endast egendom som tillhör sig som kan utmätas och kronofogden kan därför inte utmäta egendom som tillhör din hyresvärd. Eftersom du endast är inneboende måste kronofogden kunna bevisa att egendom som finns i lägenheten tillhör dig.

Vänligen,

Sofia EdvardssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo