Vad kan köparen av en fastighet åberopa som dolt fel?

2017-10-13 i Fel i fastighet
FRÅGA
Vi sålde vår lägenhet i juni och nu har vi blivit kontaktade av köparen som påstår att man kan ha hittat ett "dolt fel" i bad/duschutrymmet. De säger att det kan vara felbyggt och att det kan förekomma fuktskador. De har ej berättat hur de har upptäckt detta. Vi sålde lägenheten i befintligt skick. Det är inte vi som har utfört renoveringen av bad/duschutrymmet utan sålde det i samma utförande som vi köpte det. Den senaste renoveringen gjordes med största sannolikhet runt 15 år sedan. Detta förmedlade vi till köparen vid säljtillfället, att badrummet vad gammalt och att vi inte visste exakt när det var renoverat, men att vi inte haft några problem under tiden vi bott i lägenheten. Köparen har inte gjort en noggrannare undersökning av lägenheten innan köpet, utan endast närvarat vid de två visningstillfällena. Jag undrar hur vi står i det här läget, kan de åberopa "dolt fel"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid fastighetsköp har köparen en undersökningsplikt. Det är inte en skyldighet för köparen att undersöka fastigheten men köparen får inte åberopa fel i fastighet om det var något den borde ha upptäckt vid undersökningen.

Vad borde köparen ha upptäckt?
Lagstiftaren ställer stränga krav på köparen och dess undersökningsplikt. Som en allmän måttstock kan man tänka att allt en tillräckligt kunnig person inom området (lekman) skulle ha upptäckt, det borde köparen ha upptäckt. Undersökningsplikten innefattar flera sinnen, kan du se det (utan att ta sönder fastigheten på något vis), känna lukten av det (vanligtvis mögel), kan du känna det och kan du höra det, då går det inte att åberopa fel i fastighet. Som fel kan inte heller åberopas byggnormer som var gällande vid tiden för byggandet.

Vad bör du göra?
Du bör ta reda på exakt vad det är för fel de upptäckt, exempelvis om det är diffusionsspärren som saknas, då har de troligtvis behövt bryta sönder väggen för att upptäcka det och då går det förmodligen att åberopa som fel. Är det något de upptäckt i ett utrymme de hade tillgång till utan att bryta upp något går det med största sannolikhet inte att göra gällande det felet. Du kan också ta reda på vilka byggnormer som gällde vid tiden för renoveringen av badrummet. Stämmer de överens med hur badrummet är byggt går det alltså inte att åberopa det som ett fel. Du kan läsa mer om fel i fastighet i 4 kapitlet jordabalken. här Till hjälp kan du anlita en besiktningsman för att avgöra om felet de vill åberopa kunde ha upptäckts tidigare.

Hoppas du fick svar på din fråga! Du får gärna lämna ett omdöme för min fortsatta utveckling.

Alicia Abreu
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (473)
2021-09-09 Har jag rätt till ersättning för uppkomna kostnader till följd av ett försenat tillträde?
2021-09-08 Vem är ansvarig för fel i fastighet som hittats efter köpet?
2021-08-31 Fuktskada - dolt fel?
2021-08-31 Läckage vid fönster, dolt fel?

Alla besvarade frågor (95783)